Predstava „O s(a)vesti – Esej u pokretu o Dadi Vujasinović“

Kulturni centar Rex | 9.12.2014. - 9.12.2014.
„O s(a)vesti” je esej u pokretu o Dadi Vujasinović, hrabroj novinarki lista Duga koja je prvih godina ratova devedesetih izveštavala sa ratišta, a zatim otvoreno, jasno i istinito pisala o događajima na političkoj i društvenoj sceni naše zemlje. Život je izgubila pod nerazjašnjenim okolnostima 8. aprila 1994. Imala je trideset godina.

 

Koncept/režija/izvođenje: Sanja Krsmanović Tasić
Video rad/scenografija/dizajn programa: Anastasia Tasić
Muzika: Aleksandra Đokić
Kostim: Boris Čakširan
Istraživanje/saradnja na dramaturgiji: Jelena Veljković i Maja Domonji
Saradnica projekta: Aleksandra Vujasinović
Izrada objekata: Stolarija Arbos - Nikola Tasić
Izrada kostima: „Modni atelje MA“ - Marija Antanasijević
Trajanje 75 minuta

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

„O s(a)vesti” je esej u pokretu o Dadi Vujasinović, hrabroj novinarki lista Duga koja je prvih godina ratova devedesetih izveštavala sa ratišta, a zatim otvoreno, jasno i istinito pisala o događajima na političkoj i društvenoj sceni naše zemlje. Život je izgubila pod nerazjašnjenim okolnostima 8. aprila 1994. Imala je trideset godina.
“Esej u pokretu” je novi scenski izraz, u kome se kroz umetničke akcije pripovedaju istiniti događaji i pojave uz kritičko promišljanje njihovog nastanka i posledica. Esej se uvek prikazuje kroz prizmu  lične istorije stavljene u kontekst društvenih događaja koji su na nju direktno uticali. Pokret, igra, kretanje su osnovna forma umetničkog izražavanja autorke, stoga i esej mora biti ispisan pokretom. Kao i svaki esej, i ovaj će sadržati fusnote koje će se prikazati na samom početku. Fusnote će se sastojati od fragmenata sećanja i podataka, kao i umetničkih intervencija, koji će, kao delovi slagalice, na kraju oslikati život i rad Dade Vujasinović, kao i vreme njenog odrastanja i stradanja, sa posebnim osvrtom na poslednje četiri godine njenog života. Publika će imati priliku da bira redosled kojim će se fusnote razotkrivati/prikazivati u prostoru, kroz tekst, video rad, scenu, intervenciju u prostoru. Sam esej će se odigrati na kraju predstave.