Predstava „Star Track“

Kulturni centar Rex | 7.12.2014. - 7.12.2014.
Rođenje, život i smrt zvezde zavise od njene veličini. Koliko jarko će sijati i koliko brzo će umreti, može se, na kraju, zaključiti samo iz osvetljenosti zvezdine pojave.

 

Autorka/izvođačica: Ivana Rončević, Hrvatska
Muzika: Adam Semijalac, Dustin O’Holloran
Saradnici: dr sc. Morana Dulić, dr sc. Vladimir Stilinović
Trajanje 30 minuta.

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

Rođenje, život i smrt zvezde zavise od njene veličini. Koliko jarko će sijati i koliko brzo će umreti, može se, na kraju, zaključiti samo iz osvetljenosti zvezdine pojave. Star Track je proziv i poziv svakoj pojedinoj umetnici i svakom pojedinom umetniku da iznova promišlja poziciju vlastitih potreba i interesa u odnosu na zajedničke, te da revidira njihovu važnost i njihov doprinos interesima zajednice i zajedničkom dobru. Star Track je oda umetničkom delovanju. Namera joj je da naglasi važnost saradnje i solidarnosti ključnih za dalji razvoj i afirmaciju svakog pojedinog člana, grupe članova, plesnih i izvedbenih praksi, koje su esencijalne za održanje vitalnosti, svoje sopstvene i celokupnog  društvo. Star Track slavi znanje o sopstvenom bivstvovanju, o bivstvovanju naše zajednice, te preispitivanje sopstvenih principa autonomije, obrazaca, struktura i organizacija i važnosti istih u procesu razvoja zajednica i društva.