Predstava UNUTRAŠNJI PROSTORI 2

Završna prezentacija projekta PAV 2 (Play Against Violence 2) Dah Teatra | 13.6.2002. - 13.6.2002.
Organizacija
Cinema Rex
autor i voditelj: Sanja Krsmanovic Tasic saradnik: Aleksandar Jelic muzicki saradnici: Jelena Milojevic i Jugoslav Hadžic

...