Predstava ,,Vrste"

| 21.10.2016. - 21.10.2016.
KONDENZ festival ove godine nastanjuje Beograd po deveti put. Otelotvoriće se u radovima domaćih koreografa i autora koji opet moraju da dokazuju da postoje i da svojim radom čine ovaj grad boljim mestom za život. Ovogodišnji festival otvara predstava "Vrste" rediteljke Jovane Rakić Kiselčić

Predstava je nastala kao rezultat projekta koji se bavi uključivanjem mladih umetnica iz oblasti savremene igre u profesionalni rad, a sve iz potrebe da se mladi ljudi koji se edukuju ili žele da se bave savremenim plesom osnaže i predstave publici. Predstava fokusira njihov odnos prema savremenom plesu i plesnim institucijama, njihovo sagledavanje (trenutnog) stanja na plesnoj sceni, poimanje budućnosti, izbore i odluke sa kojima su morale da se susretnu kao i njihov pogled na ono što im je u polju umetnosti ponuđeno da se time bave ili konzumiraju.

Vrste su koautorski produkt, u kome koreografkinja uz podršku dramaturga zadaje okvir i principe, a izvođači određuju parametre kao što je tekst, ritam, pauze, stepen prisutnosti i izostanka. Izvođači (autentično) odgovaraju na razne zadatke, saopštavaju svoja iskustva, ali ih stavljaju u širi društveni kontekst. Predstava delom pokušava da ponudi odgovor na spoj generacijski raznorodnog tima, gde se (in)direktno unose razne reference i gde nije uvek jasno ko govori i kome se obraća, gde su zadaci višesmerni i odgovori se mešaju. Time se potencira i ukida specifičnost, a izbegava narativna struktura. Istražuju se nove vrste, koje su konstrukt, pa samim tim i neuhvatljive.