Predstava za decu i odrasle „Dečak koji kaže da - dečak koji kaže ne“

Kulturni centar Rex | 5.12.2014. - 5.12.2014.
Inspirisano klasičnom Japanskom dramom „Taniko“ (Ritualno bacanje u dolinu), odnosno Brehtovim poučnim komadima „Onaj koji kaže da / Onaj koji kaže ne“ i „Horacije i Kurijaciji“.

 
 
 
Malo pozorište „Duško Radović“, Srbija

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

Režija: Anđelka Nikolić
Adaptacija: Milan Marković i Anđelka Nikolić
Scena i kostim: Dejan Došljak
Asistent na scenografiji: Milena Lazić
Izbor muzike: Anđelka Nikolić
Scenski pokret: Bojana Mišić
Saradnja na adaptaciji: Irena Ristić
Igraju: Vladislava Đorđević, Marijana Vićentijević Badovinac, Jovo Maksić, Jelena Ilić, Jovana Cvetković, Bojana Mišić
Uzrast: 7+

Inspirisano klasičnom Japanskom dramom „Taniko“ (Ritualno bacanje u dolinu), odnosno Brehtovim poučnim komadima „Onaj koji kaže da / Onaj koji kaže ne“ i „Horacije i Kurijaciji“. 
Bio jednom u dalekom Japanu jedan dečak koji je hteo da pomogne svojoj bolesnoj majci. Krenuo je na put preko planina, kao član spasilačke ekspedicije, da bi za njenu bolest pronašao lek. Ali na putu se i sam razboleo. A stari običaj kaže da onaj koji ne može dalje ne treba da zadržava ostale. 
Da li je hrabrost  žrtvovati sebe zbog višeg cilja? Ili je hrabrost suprotstaviti se starim zakonima i mišljenju većine?
Ovo je priča o tome kako nikada ne postoji samo jedno rešenje i samo jedan kraj. 

 
Malo pozorište „Duško Radović“, Srbija

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

Režija: Anđelka Nikolić
Adaptacija: Milan Marković i Anđelka Nikolić
Scena i kostim: Dejan Došljak
Asistent na scenografiji: Milena Lazić
Izbor muzike: Anđelka Nikolić
Scenski pokret: Bojana Mišić
Saradnja na adaptaciji: Irena Ristić
Igraju: Vladislava Đorđević, Marijana Vićentijević Badovinac, Jovo Maksić, Jelena Ilić, Jovana Cvetković, Bojana Mišić
Uzrast: 7+

Inspirisano klasičnom Japanskom dramom „Taniko“ (Ritualno bacanje u dolinu), odnosno Brehtovim poučnim komadima „Onaj koji kaže da / Onaj koji kaže ne“ i „Horacije i Kurijaciji“. 
Bio jednom u dalekom Japanu jedan dečak koji je hteo da pomogne svojoj bolesnoj majci. Krenuo je na put preko planina, kao član spasilačke ekspedicije, da bi za njenu bolest pronašao lek. Ali na putu se i sam razboleo. A stari običaj kaže da onaj koji ne može dalje ne treba da zadržava ostale. 
Da li je hrabrost  žrtvovati sebe zbog višeg cilja? Ili je hrabrost suprotstaviti se starim zakonima i mišljenju većine?
Ovo je priča o tome kako nikada ne postoji samo jedno rešenje i samo jedan kraj.