Predstavljanje programa Letnje škole kao škole Priština, 2023

Kulturni centar Rex | 30.5.2023. - 30.5.2023.
Organizacija
Kulturni centar Rex
Kulturni centar Rex i Stacion - Centar za savremenu umetnost Priština sa zadovoljstvom vas pozivaju na predstavljanje osmog izdanja Letnje škole kao škole, čiji će se program odvijati od 7. do 20. avgusta 2023. godine.

.Program će se odvijati kroz akreditovane kurseve i javni program sa predavanjima, konferencijama, performansima, programom filmske škole, DJ sesijama i izložbama umetnika, izlaganjima pisaca i naučnika, među kojima su Scott Anthony, Julieta Aranda, Yann Annicchiarico, Bekim Baliqi, Visar Berisha, Florina Jerliu, Vjosa Beqaj-Krasniqi, Goran Djordjević, Albert Heta, Sami Khatib, Bernhard Rüdiger, Boris Buden, Esther Leslie, Nebojša Milikić, Milica Tomić, Anton Vukpalaj.

Letnja škola kao škola 2023 nudi jednonedeljne i dvonedeljne kurseve i javne programe koji promovišu angažovanje i širenje kritičkog sadržaja u kontekstu, razmenu između studenata i sa fakultetom, kao i zahvate u umetničkim i akademskim programima.
Sa Letnjom školom kao školom, Stacion - Centar za savremenu umetnost Priština, zajedno sa partnerskim institucijama i fakultetom, stvorio je jedinstvenu međunarodnu platformu sa sedištem u Prištini koja, uzimajući u obzir društveno-politički kontekst, razvija interdisciplinarni nastavni plan i program i angažuje praktičare da dele znanje i iskustvo sa domaćim i međunarodnim studentima i javnošću.
Prvobitno inspirisana slučajem Kosova, gde je obrazovni sistem strukturiran sredinom 1970-ih, Letnja škola kao škola je osmišljena da stiče i širi kritičko znanje i odgovori na relevantne savremene izazove, implementirajući nove modele i mogućnosti u umetničkom obrazovanju i umetničkoj saradnji.
 
Trenutno, Letnja škola kao škola je vodeća regionalna platforma za saradnju u umetničkoj i diskurzivnoj produkciji, i model koji objedinjuje kapacitete regiona Jugoistočne Evrope, angažovanje međunarodnih fakulteta i partnerskih institucija za proizvodnju i širenje interdisciplinarnog modela obrazovanja i umetničke saradnje.
 
Nakon što je Letnju školu kao školu vodila sa velikim uspehom prethodnih godina, ovogodišnje izdanje gradi se na različitim perspektivama i iskustvima koja teorijski i praktično odražavaju i preispituju tekuću regionalnu istoriju i njene veze sa širim umetničkim, političkim i društvenim razvojem. Inicirajući situacije koje prevazilaze uobičajene kreativne i intelektualne granice, Stacion – Centar za savremenu umetnost Priština, sa Letnjom školom kao školom, nastoji da preplete znanja i (re)pozicionira Kosovo i region jugoistočne Evrope u odnosu na njegove međunarodne i globalne koordinate.
 
Nastavnici Letnje škole kao škole 2023. sastavili su izazovan i inspirativan program kurseva koji će se održati od 7. do 20. avgusta 2023, kombinujući teorijske i produkcijske kurseve.
 
Više informacija dostupno je na sajtu https://stacion.org/en/Summer-School-as-School-2023