Prezentacija TRANS_EVROPSKOG FORUMA + promocija kataloga

Kulturni centar Rex | 13.7.2004. - 13.7.2004.
Na promociji govore: Svebor Midžić (CSUB), Jelena Vesić (CSUB), Darka Radosavljević (REMONT), Zoran Erić (Fakultet likovnih umetnosti Beograd) i tim Centra_kuda.org, Novi Sad (Branka Ćurčić, Kristian Lukić, Zoran Pantelić)

TRANS_EVROPSKI FORUM održan je u Novom Sadu, od 29. aprila do 1. maja ove godine u organizaciji Centra za nove medije_ kuda.org iz Novog Sada, V2- Instituta za nestabilne medije iz Roterdama, a povodom proširenja Evropske unije na deset zemalja srednje i istočne Evrope.

Cilj Transevropskog foruma je bio da trodnevnim dogadajem na temu elektronskih medija i kulture okupi aktiviste, umetnike, teoretičare medija iz cele Evrope sa ciljem da istraže promene u kulturnom i umetničkom pejzažu unutar i izvan ovog novog konglomerata kultura, ekonomija i identiteta. Konferencija, radionice, multimedijalna opera, prezentacije, performansi, projekti i izložbe imale su zajedničku temu "Umetnost i mediji u tranziciji".