Prezentacija video rada Mirjane Đordevic RED HOT SPOT / AFTER THE FACT (2000/02)

Kulturni centar Rex | 19.6.2002. - 19.6.2002.
Organizacija
Cinema Rex
[12 min (special guest star Christian Kobald)] + promocija kataloga radova autorke '89-'01

Profesionalni i amaterski snimci dokumentovani tokom NATO bombardovanja na Srbiju 1999. i vazdušni napadi na Njujork 2001.godine, miksovani su razlicitim sekvencama. Video rad je baziran na jakoj vizuelnoj senzaciji kao spektaklu, a ne na (politickom) dogadjaju i zbog toga je primarni materijal dekontekstualizovan.