Program festivala Van okvira 2014.

Kulturni centar Rex | 5.12.2014. - 5.12.2014.
Grupa „Hajde da…“ u partnerstvu sa Kulturnim centrom „REX“ i uz podršku Galerije „12 HUB“, organizuje četvrti po redu regionalni festival društveno angažovanog teatra „Van okvira/Off Frame“.

O FESTIVALU

Grupa „Hajde da…“ u partnerstvu sa Kulturnim centrom „REX“ i uz podršku Galerije „12 HUB“, organizuje četvrti po redu regionalni festival društveno angažovanog teatra „Van okvira/Off Frame“.

Misija festivala je da okupi organizacije i autore koji se bave društveno angažovanom pozorišnom praksom u Srbiji, regionu i šire, i da promoviše uključivanje u pozorišni rad i predstave onih koji su u određenom društvenom kontekstu obespravljeni.

Festival je regionalnog karaktera i okuplja umetnike/ice sa prostora bivše Jugoslavije (koji je ovde određen kao zajednički kulturni prostor sa mnogo sličnosti i razlika). Važno je da se na festivalu nađu i umetnici iz zemalja u kojima su se delom dešavali i neki drugačiji istorijski procesi, kao što je slučaj sa zemljama Zapadne Evrope (ovu sintagmu koristimo u političkom, a ne geografskom smislu), kako bi u odnosu na njih mogla da se napravi određena refleksija našeg „kulturnog prostora“.

 

OVE GODINE NA FESTIVALU

Festival će u periodu od 5. do 9. decembra 2014. godine okupiti stvaraoce koji se na različite načine bave pitanjem granica. Uspostavljanje granica (na liniji subjekt-svet) je razvojna pojava i omogućava subjektu u razvoju bolje razumevanje svog položaja u okruženjuPitanje je koliko se uspostavljanjem nekih granica (kojima kultura i institucije čine pritisak i definišu meru prihvatljivosti u ponašanju) prostor (lični-društveni) vremenom zatvara i time biva otežana svaka autentična i dijaloška komunikacija. Tako određene granice počinju da se doživljavaju kao samorazumljive. Festival je ove godine sebi dao zadatak da neke od njih preispita.

Ugostićemo devet pozorišnih predstava/performansa, koji ukazuju na cenzuru i posledice njenog prekoračenja („O s(a)vesti – Esej u pokretu o Dadi Vujasinović“), na granice jezika i komunikacije („Tišina“), na senzorne granice („Inner Lights“), na geo-političke granice („Let iznad kosovskog pozorišta“), granice ličnog i političkog („Još jedno pismo preko Crvenog krsta”), granice izdržljivosti („Tri minuta“ i „LUDAČKE KOŠULJE još uvek u našem gradu. Еskapizam sa osmehom.”), umetničkog delovanja („Star Track“), granice prihvatanja društvenih pravila („Dečak koji kaže da – dečak koji kaže ne“).

Tokom festivala će biti organizovane prezentacije i okrugli stolovi koji će biti inspirisani prikazanim predstavama, ali će ispitivati još neka „granična” područja. Biće organizovana i radionica, koja podstiče dijalog sa mladima o slobodi govora i izražavanja u javnom prostoru, kao i dve prezentacije radionica u formi predstave/performansa („O slobodi i savesti“ i „Koliko košta(m)?“).

Festival Van okvira / Off Frame su 2014. godine podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, ERSTE fondacija i Prince Claus Fund.

Svi programi festivala „Van okvira / Off Frame“ su besplatni za publiku.

 

PREDSTAVE / PERFORMANSI

 

petak, 5. decembar 2014.   

Kulturni centar REX
12:00

Predstava za decu i odrasle „Dečak koji kaže da - dečak koji kaže ne“

Malo pozorište „Duško Radović“, Srbija

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

Režija: Anđelka Nikolić
Adaptacija: Milan Marković i Anđelka Nikolić
Scena i kostim: Dejan Došljak
Asistent na scenografiji: Milena Lazić
Izbor muzike: Anđelka Nikolić
Scenski pokret: Bojana Mišić
Saradnja na adaptaciji: Irena Ristić
Igraju: Vladislava Đorđević, Marijana Vićentijević Badovinac, Jovo Maksić, Jelena Ilić, Jovana Cvetković, Bojana Mišić
Uzrast: 7+

Inspirisano klasičnom Japanskom dramom „Taniko“ (Ritualno bacanje u dolinu), odnosno Brehtovim poučnim komadima „Onaj koji kaže da / Onaj koji kaže ne“ i „Horacije i Kurijaciji“. 
Bio jednom u dalekom Japanu jedan dečak koji je hteo da pomogne svojoj bolesnoj majci. Krenuo je na put preko planina, kao član spasilačke ekspedicije, da bi za njenu bolest pronašao lek. Ali na putu se i sam razboleo. A stari običaj kaže da onaj koji ne može dalje ne treba da zadržava ostale. 
Da li je hrabrost  žrtvovati sebe zbog višeg cilja? Ili je hrabrost suprotstaviti se starim zakonima i mišljenju većine?
Ovo je priča o tome kako nikada ne postoji samo jedno rešenje i samo jedan kraj.

 

Kulturni centar REX
20:00

Zvanično otvaranje festivala

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

 

20:30

Predstava/instalacija „Tišina“
ERGstatus plesni teatar, Srbija

Autorski tim: Sojan Simić, Jovana Rakić Kiselčić, Marko Pejović, Boris Čakširan, Nataša Šmelc, Boris Novači Bojić, Jelena Stojiljković, Aleksandra Đokić, Vera Jovanović, Ivana Bućko, Vesna Nestorović Coka i Bojana Mišić.

Trajanje: 90 minuta

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

Instalacija „Tišina“, posvećena je našem kolegi Stojanu Simiću, kao prvom profesionalnom igraču savremenog plesa u Srbiji, koji je gluva osoba.
Odnos društva prema osobi zasnovan je na principima moći, u kome društvo identifikuje pojedinca kao subjekta određenog pola, porekla, socijalnog statusa, mentaliteta, odnosno kao onog/onu koja ima određene kapacitete i sposobnosti… Ukoliko je taj pojedinac pripadnik manjinske populacije, ukoliko je njegov svakodnevni život otežan tom činjenicom, dodatno postaje važno da se taj odnos društvo – pojedinac postavi u javni diskurs.
U projektu učestvuje veći broj umetnika i saradnika koji individualno rade sa Stojanom kroz proces koji je bio prikazan u dva navrata: na Bitef Polifoniji, gde smo se bavili kontaktom i dodirom dva subjekta, kao i traganjem za rečima i govorom, i na Festivalu Na sopstveni pogon, sa istraživanjima koja se tiču govora, jezika i komunikacije.
Predstava se kroz formu instalacije obraća posmatraču, „razgovara“ sa njegovim mislima i predrasudama, percepcijom posmatranog. Instalacija otvara prostor za igru sa drugačijim formama komunikacije subjekta, tretirajući ih kao objekte istraživanja...

 

subota 6. decembar 2014. 

Galerija 12 HUB
18:30

Dizajnersko-anketni performans LUDAČKE KOŠULJE još uvek u našem gradu. Eskapizam sa osmehom.“

Katarina Popović, Teorija koja Hoda“, Srbija
Koncept, inscenacija i grafičko oblikovanje: Katarina Popović
Redizajniranje ludačke košulje: Aleksandra Lalić 
Kulisa za fotografisanje: Siniša Ilić
Fotografski portreti anketiranih: Ivan Hrkaš
Muzičko okruženje: DJ Dekadentna kod kuće
Asistenti u anketiranju: Dragana Jovović, Ksenija Đurović, Mirjana Bajić…
Online izdavaštvo: Bojan Đorđev
Izvođači: publika i svi gore navedeni
Umetničko savetovanje: TkH urednički kolektiv, Branislav Đorđević, Aleksandar Čović, Katja Legin, Ana Čavić, Renée O’Drobinak, Maja Mirković…
Produkcija: TkH („Teorija koja Hoda“)
Trajanje: 120 minuta

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio podrška za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

LUDAČKE KOŠULJE, unisex i iste veličine za sve, biće, posle godinu dana, ponovo ponuđene publici da se u njih ušuška i fotografiše, pojedinačno ili grupno, ispred scene obnažene statue Pobednika i time ovekoveči svoju ludost, tako pažljivo napravljenu u Srbiji. Pri odabiru ludačke košulje potrebno je učestvovati u anketi i odgovoriti na pitanje:

„Koje od navedenih stanja/osećaja vas najčešće obuzima živeći i radeći u Srbiji?“
FUTILITY (uzaludnost)
IRRELEVANCE (nevažnost, beznačajnost)
DISCONTINUITY (neproduženost, prekinutost)
DEPRIVATION (uskraćenost, lišenost)
EXHAUSTION (istrošenost, iscrpljenost)
Fotodokumentacija performansa biće dostupna online.

Galerija 12 HUB
21:00

Performans „Tri minuta“

Autor i izvođač: Vaštag Vendel, Srbija
Trajanje 15 minuta.

Organizovana je audio podrška za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

Performans se sastoji od postolja sa vodom i live-stream prenosa iz vode koji direktno beleži  portret.
Izlaganjem opasnoj situaciji, uz izazov suočavanja, testira se sopstvena izdržljivost pod vodom do granica maksimuma. Ponovna uranjanja i izranjanja, koja se direktno prenose na video bimu, su jedini i osnovni gestovi. 
Preko fizičke izdržljivosti se interveniše na psihološku ravan i obrnuto. Granica izdržljivosti testira se na različitim nivoima. Podvrgavanjem takvom svojevrsnom testu, otvaraju se refleksije o opstanku, prestupu i posledicama, krivici, ponašanju, odnosu prema sebi i prema društvenoj okolini.
Suočavajući se tako sa kompleksnim skupom informacija, publika se upoznaje sa umetnikom i njegovim delovanjem na više nivoa. S jedne strane, stiče uvid u opšte, biološke karakteristike čoveka, kao što su granice izdržljivosti na kojima se sadržaj performansa direktno bazira, dok se sa druge strane, kroz samu činjenicu postojanja umetničkog dela, suočava sa individualnim izrazom konkretnog umetnika kao ličnosti i portreta.

 

nedelja, 7. decembar 2014.

Kulturni centar REX
19:00

Predstava „Star Track“

Autorka/izvođačica: Ivana Rončević, Hrvatska
Muzika: Adam Semijalac, Dustin O’Holloran
Saradnici: dr sc. Morana Dulić, dr sc. Vladimir Stilinović
Trajanje 30 minuta.

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

Rođenje, život i smrt zvezde zavise od njene veličini. Koliko jarko će sijati i koliko brzo će umreti, može se, na kraju, zaključiti samo iz osvetljenosti zvezdine pojave. Star Track je proziv i poziv svakoj pojedinoj umetnici i svakom pojedinom umetniku da iznova promišlja poziciju vlastitih potreba i interesa u odnosu na zajedničke, te da revidira njihovu važnost i njihov doprinos interesima zajednice i zajedničkom dobru. Star Track je oda umetničkom delovanju. Namera joj je da naglasi važnost saradnje i solidarnosti ključnih za dalji razvoj i afirmaciju svakog pojedinog člana, grupe članova, plesnih i izvedbenih praksi, koje su esencijalne za održanje vitalnosti, svoje sopstvene i celokupnog  društvo. Star Track slavi znanje o sopstvenom bivstvovanju, o bivstvovanju naše zajednice, te preispitivanje sopstvenih principa autonomije, obrazaca, struktura i organizacija i važnosti istih u procesu razvoja zajednica i društva.

Kulturni centar REX
20:00

Predstava “Još jedno pismo preko Crvenog krsta”

Autorkе/izvođačicе: Sanela Krsmanović, Elma Selman
Dramaturgija: Sanela Krsmanović, Elma Selman, Bojana Vidosavljević
Produkcija: Internacionalni teatarski festival „MESS“ i „Sarajevski ratni teatar“
Izvršna produkcija: Belma Jusufović
Grafički dizajn: Bojan Mustur
Fotografija: Velija Hasanbegović
Trajanje 60 minuta.

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

Predstava „Još jedno pismo preko Crvenog krsta” je dokumentaristička predstava bazirana na porukama koje su dve sestre iz Sarajeva razmenjivale u periodu 1992-1995. Iako udaljene 3 km, u tom periodu se nisu viđale. Jedini oblik komunikacije im je bila jedna stranica A-5 formata, otvorena za tuđe poglede.
Izvorni sadržaj poruka se koristi u predstavi, a ujedno je korišćen i kao okvir za istraživanje, putem tela i pokreta, kroz čežnju, čekanje i zajedničko sanjanje ponovnog susreta i nekih srećnijih vremena.
Elma Selman / Sanela Krsmanović

 

ponedeljak, 8. decembar 2014.

Galerija 12 HUB
17:30 i 18:45

Predstava „Inner Lights”

Patos, Srbija
Autor i reditelj: Vladislav Nešić
Asistenti: Ivana Stevović i Katarina Pendić
Saradnici na scenariju: Danijela Stojković, glumica (udruženje NIT) i Mina Sablić, dramaturg (udruženje BAZAART)
Predstava inspirisana tekstovima Slobodana Stankovića, Mare Ožegović, Miloša Pržića, Marka Cvetkovića, Danijele Stojković
Autor monologa: Slobodan Stanković
Harmonika: Miloš Pržić
Dizajn zvuka: Ljuba Ninković
Tehničar tona: Nikola Milojić
Izvođači: Izvođači: Ada Vera Petković, Dragan Dželetović, Dunja Petković, Filip Bančov, Ivana Jovanović, Ivana Radulović, Ivona Mitić, Kaća Zdravković, Katarina Pendić, Marija Stevanović, Nevena Gačić, Pavle Šakić, Vukosava Lazić
Specijalni gosti: Ljuba Ninković i Crkveni hor „Sloga”
Dizajn propagandnog materijala: Milica Tasić
Posebno se zahvaljujemo Jeleni Stojanović, Vesni Petrović i Tanji Petrović.
Partneri u realizaciji projekta: Savez slepih i slabovidih Smederevo, Crkveni hor „Sloga“ Smederevo, Ansambl Kralj Petar Prvi i Centar za kulturu Smederevo.
Trajanje: 35 minuta

Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica. Pošto publika ima sve vreme poveze preko očiju, onemogućeno je prevođenje na znakovni jezik, kao što nema potrebe ni za audio naracijom.

Pozorište kao medij se u velikoj meri oslanja na sva naša čula. Putem njih, gledalac prima različite poruke i signale sa scene, a glumci nastoje da stvore emociju koja će premostiti jaz između imaginarnog sveta scene i onog realnog koji se nalazi na „sigurnoj" distanci, među sedištima publike. Predstava „Inner Lights" ruši nekoliko standarda. Posmatrač postaje deo scene i aktivan je učesnik svega što se odvija na njoj. Posmatrač postaje glavni glumac u predstavi koja se odvija oko njega i „samo" za njega. Pored ove barijere, ruši se još jedna bitna teatarska dogma. Posmatrač koristi sva čula sem jednog, čula vida. „Inner Lights" pretvara ovaj „hendikep" u prednost, a posmatrač predstavu „posmatra" kroz sva ostala svoja čula. Ovu izuzetno interaktivnu predstavu potpisuje Vladislav Nešić, koji je kroz rad sa slepim osobama došao do materijala koji se pretvorio u eksperimentalno putovanje na sceni. Nesvakidašnji koncept pruža po prvi put mogućnost slepim i slabovidim osobama da u potpunosti uživaju u jednom pozorišnom komadu, a osobe koje vide su kao publika izjednačene time što svi nose poveze preko očiju tokom 35 minuta, koliko traje ova predstava. 

 

Kulturni centar REX
20:00

Predstava „Let iznad kosovskog  pozorišta“

“Qendra Multimedia”, Kosovo
Autor: Jeton Neziraj
Reditelj: Blerta Neziraj 
Glumci: Bajrush Mjaku, Adrian Morina, Anisa Ismaili, Adrian Aziri, Ernest Malazogu 
Muzičari: Susanna Tognella (violina), Gabriele Marangoni (harmonika
Dramaturg i umetnički saradnik: Ilir Gjocaj 
Koreograf: Arthur Kuggeleyn 
Kompozitor: Gabriele Marangoni 
Scena i kostim: Susanne Maier-Staufen 
Scena: Sunita Kurti
Tehnička podrška: Krste S. Dzidrov
Asistent kostimografa: Leonora Mehmeti
Svetlo: Ibrahim Xhemaili
Prevod na srpski jezik: Shkelzen Maliqi
Predstava se izvodi na albanskom i prevodi se na srpski jezik.
Trajanje 90 minuta

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

Politička satira o novorođenoj državi Kosovo, već istrošenoj i opustošenoj zbog rata, siromaštva, korupcije, i neprekidnog prisustva međunarodnih misija. Ova predstava prikazuje pripremu pozorišne predstave čiji je cilj da obeleži proglašenje nezavisnosti Kosova. „Let iznad kosovskog pozorišta“ demistifikuje politički uticaj u umetnosti i podiže glas protiv ekstremnih političkih ideja. Izražava subverzivnost i komičnost u odnosu likova prema zahtevima političara povodom pripreme drame i njihovom insistiranju da ona veliča vlast i predstavi takozvani „nacionalni interes“.

 

utorak, 9. decembar 2014.

Kulturni centar REX
20:00

Zatvaranje festivala

20:30
Predstava O s(a)vesti – Esej u pokretu o Dadi Vujasinović“

Koncept/režija/izvođenje: Sanja Krsmanović Tasić
Video rad/scenografija/dizajn programa: Anastasia Tasić
Muzika: Aleksandra Đokić
Kostim: Boris Čakširan
Istraživanje/saradnja na dramaturgiji: Jelena Veljković i Maja Domonji
Saradnica projekta: Aleksandra Vujasinović
Izrada objekata: Stolarija Arbos - Nikola Tasić
Izrada kostima: „Modni atelje MA“ - Marija Antanasijević
Trajanje 75 minuta

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

„O s(a)vesti” je esej u pokretu o Dadi Vujasinović, hrabroj novinarki lista Duga koja je prvih godina ratova devedesetih izveštavala sa ratišta, a zatim otvoreno, jasno i istinito pisala o događajima na političkoj i društvenoj sceni naše zemlje. Život je izgubila pod nerazjašnjenim okolnostima 8. aprila 1994. Imala je trideset godina.
“Esej u pokretu” je novi scenski izraz, u kome se kroz umetničke akcije pripovedaju istiniti događaji i pojave uz kritičko promišljanje njihovog nastanka i posledica. Esej se uvek prikazuje kroz prizmu  lične istorije stavljene u kontekst društvenih događaja koji su na nju direktno uticali. Pokret, igra, kretanje su osnovna forma umetničkog izražavanja autorke, stoga i esej mora biti ispisan pokretom. Kao i svaki esej, i ovaj će sadržati fusnote koje će se prikazati na samom početku. Fusnote će se sastojati od fragmenata sećanja i podataka, kao i umetničkih intervencija, koji će, kao delovi slagalice, na kraju oslikati život i rad Dade Vujasinović, kao i vreme njenog odrastanja i stradanja, sa posebnim osvrtom na poslednje četiri godine njenog života. Publika će imati priliku da bira redosled kojim će se fusnote razotkrivati/prikazivati u prostoru, kroz tekst, video rad, scenu, intervenciju u prostoru. Sam esej će se odigrati na kraju predstave.

 

RADIONICE

Galerija 12 HUB
5 – 7. decembar 2014.
10:00 - 14:00 (svakog dana)

Radionica „O slobodi i savesti“
Voditelj: Sanja Krsmanović Tasić

 

Osnovna tema radionice će biti pitanje lične slobode i pojma slobode u našem društvu, koja će se vezivati za lične istorije učesnika. Početna tačka jeste rad na različitim veštinama i tehnikama koje pomažu u formiranju fizičkog i vokalnog treninga. Ovo vodi ka kreiranju materijala koji mogu biti upotrebljeni u predstavi. Osnovna tema radionice će biti tema lične slobode i pojma slobode u našem društvu, koja će biti povezana  sa ličnim istorijama učesnika.

 

PREZENTACIJE

7. decembar 2014.
Kulturni centar REX
17:00

Prezentacija postignutih rezultata radionice „O slobodi i savesti“ u formi predstave (koju će Sanja Krsmanović Tasić voditi tokom festivala) i razgovor sa publikom.
Izvođači su učesnici radionice.
Radionica i prezentacija se odvija uz podršku KC REX i Galerija 12 HUB.

9. decembar 2014.
Galerija 12 HUB
17:00

Prezentacija postignutih rezultata radionice „Koliko košta(m)“ u formi performansa i razgovor sa publikom.

Aktivisti iz različitih gradova Srbije su tokom novembra 2014. prošli obuku Grupe „Hajde da…“ o tome kako da koriste performanse ili kratke video zapise, kako bi ukazali na neke probleme u svojim lokalnim sredinama (kao što su cenzura, korupcija, nasilje…). Na ovaj način, video i performansi postaju instrument za zastupanje i podizanje svesti, a informacije postaju dostupne, ne samo unutar civilnog sektora, već i u široj zajednici. Prezentacija ima izvedbeni karakter i sastavljena je od materijala koji su nastali tokom radionice.

Učesnici: Ivana Ćuk, Jelena Aleksić, Dragana Baša, Jovica Jumerović, Ivan Topalović, Zoran Jović, Vlade Radulović, Pavle Menalo, Teodora Pavković, Petra Nikolić, Saša Đokić, Monika Gava, Emir Vražalica, Vesna Savić, Marija Jovanović, Saša Tasić, Igor Stojilović
Voditelji: Suzana Krstić, Jelena Čelebić, Marko Pejović, Marijana Kraker

Radionica je bila realizovana u organizaciji Grupe „Hajde da…“ i uz finansijsku podršku Međunarodnog centra „Olof Palme“ i Švedske vlade.

 

OKRUGLI STOLOVI

 

subota, 6. decembar 2014. 

Kulturni centar REX
11:00 - 13:00

„Iznutra ka spolja, i obrnuto“
Moderatorka: Zoe Gudović

 

 

nedelja 7. decembar 2014.

Kulturni centar REX
11:00 - 13:00

„Do poslednjeg daha – ili o subverziji borbe“
Moderatorka: Zoe Gudović

 

ponedeljak, 8. decembar 2014. 

Galerija 12 HUB
11:00 - 13:00

„Govor koji u/izmiče
Moderatorka: Zoe Gudović

 

utorak, 9. decembar 2014. 

Galerija 12 HUB
11:00 - 13:00

„Kratka uputstva za uspostavljanje i rušenje“
Moderatorka: Zoe Gudović