Projekat Re: TE(RIT)ORIJE ORVELIJANSKOG

Kulturni centar Rex | 4.9.2023. - 31.12.2023.
Produkcija
KC REX
Organizacija
Kulturni centar Rex
Пројекат ТЕритОРИЈЕ ОРВЕЛИЈАНСКОГ бави се истраживањем и критичким преиспитивањем разних облика наслеђа Орвеловог романа „1984“, као и самог термина/појма „орвелијански“ у локалној и глобалној медијској, културно-уметничкој и теоријској сфери. Пројекат се одвија кроз низ активности које се базирају на теоријској припреми кроз широј публици прилагођена предавања, семинаре, стручне консултације и радионице. Учесници и сарадници пројекта прикупљају, истражују, критички и иновативно евалуирају и (ре)интерпретирају историјске и савремене уметничке, медијске и теоријске садржаје који се, оправдано или не, доводе у везу са појмом „орвеловског“. Циљ је унапређење и афирмацијa критичких знања и интересовања јавности и публике за пројектну тему и различите за њу везане проблеме: - наслеђе борбе за слободу говора, улоге и одговорности медија у условима историјских или савремених притисака, диктата, разнх облика ауторитаризама; - преиспитивање улоге уметности културе у успостављању и супротстављању „режима истине“; - представљање, интерпретација, критичко коришћење културног наслеђа Србије и Југославије из ове области („дисидентска“ и „државна“ култура и уметност, различите тенденције и схватања слободе медија); - критичко преиспитивање политичких култова, интерпретативних догми и културних стереотипа као ослонаца како историјских тако и актуелних идеолошких наратива

Prva aktivnost u okviru projekta je raspisivanje poziva na učešće u "građansko-žurnalističko-istorijska radionica" KC Rex u okviru projekta "Re: TE(RIT)ORIJE ORVELIJANSKOG"

KONSULTUJTE ORVELA i BUDITE MAKAR JEDAN DAN VINSTON ili VINSTONA SMIT, prepravite tekst iz starih ili novih novina tako da ne dodje do starih ili novih ratova!
 
Mentorska podrška iz teorije SFa i književnosti, aktivističkog novinarstva, istorije, filozofije i sociologije teorija o "totalitarizmu", jučerašnnjice, današnjice i sutrašnjice društava straha i nadgledanja, vežbe iz gramatike neo-novogovora u doba "post-socijalizma" to jest "post istine"!
 
TRAJANJE NEOGRANIČENO
PRIJAVE u inbox ili na adresu govorni.programi.rex@gmail.com
 
DRUGA AKTIVNOST
 
U okviru projekta TE(RIT)ORIJE ORVELIJANSKOG održaće se predavanje i konsultacije sa Dragomirom Olujićem Olujom, politologom, novinarom i dugogodišnjim političkim aktivistom u SFRJ.
Danas je termin "orvelijansko" (najčešće kao etiketa i kritička dijagnoza) postao deo svakodnevnih optužbi, ismevanja, pogrda,bojkotovanja i “kancelovanja” strana u političkim i ideološkim sukobima širom sveta. Za Orvelovu najuticajniju knjigu "1984" (koju je jedan kritičar opisao kao "najbolji loš roman svih vremena") znaju, i na nju se, kao i na etiketu “orvelovski”, “orvelijanski”, pozivaju i oni koji je nisu čitali. Uz to, danas je tema slobode govora, nakon ekspanzije interneta I društvenih mreža postala naizgled podjednako upotrebljiva i od nekih najprogresivnijih i od nekih najreakcionarnijih ideoloških pozicija, i od onih za opšte ljudske slobode u potpunosti i od onih za takve slobode malo zainteresovanih političkih platformi.
U našoj “ex-jugoslovenskoj” sredini, kao i u cilju bavljenja ovim fenomenom u globalnoj aktuelnosti, važno je razumeti pojavu, razvoj i status doživljavanja i razumevanja donekle manipulativnih pojmova i prideva tipa "orvelovski", kao i onih realno postojećih istorija kontrolnih, cenzorskih, državnih-opresivnih-dvoličnih-svevidećih tendencija i mehanizama prepoznatljivih pod ideologemom "totalitarnih" praksi. Nakon što su naučno u velikoj meri opovrgnute “sve-rešavajuće” i sveprožimajuće teorije o totalitarizmu* aktivnoj i oslobodilačkoj misli, globalnoj i lokalnoj emancipatorskoj borbi za opšte ljudske slobode uključujući i slobodu rada, predstoji re-koncipiranje pojmova (i dojmova) slobode, slobodnog i samim time i govornog-diskutabilnog. U tom smislu, i iskustvo ovih borbi pojmova i dojmova slobode i slobodnog iz perioda SFRJ je moguće globalno relevantno za pretpostavljene predstojeće oslobodilačke procese.
Olujić će ovim predavanjem i konsultacijama analizirati istorijsku perspektivu razvoja slobode i neslobode govora i delanja u SFRJ, u njihovim objektivnim i subjektivnim dimenzijama, istorijskim i ideološkim koordinatama.
Predavanje će (bilo uživo ili naknadno) komentarisati Goran Babić (ZG-BG) i Svjetlana Nedimović (Sarajevo, BiH).
Dragomir Olujić Oluja
Rođen u hrvatsko-srpskoj katoličko-komunističkoj i partizanskoj dalmatinskoj porodici krajem 1948. godine, u “vlaku bez voznog reda”. Živeo u Dalmaciji, BiH i Vojvodini, poslednjih 56 godina živi i radi u Beogradu.
Etnički - Hr(vatica+Sr)bin, nacionalno - Jevrej, biciklista i roker, a politički - levičar, marksista-komunista i zagovornik radikalnih (antikapitalističkih i antistaljinističkih) praksi i teorija.
Gimnaziju završio u Somboru, studirao manje-više uspešno, i još studira, političke nauke, filozofiju i matematiku.
U politici od petog osnovne kada je odbio da nosi Titovu štafetu, bio aktivista studentskog – šezdesetosmaškog – pokreta i jedan od pokretača, aktivista i predavača disidentskog “Slobodnog univerziteta”, jedine opozicione grupacije u Jugoslaviji – preko dvadeset puta privođen, hapšen, suđen i/ili zatvaran, poslednji put u “Procesu šestorici”, najvećem političkom suđenju u SFRJ!
Bio zaposlen u Radio Beogradu (dvaput izbacivan kao moralno-politički nepodoban) i “Privrednom pregledu”, radio u Radio Sinju i Radio Splitu.
Jedan od pokretača “Samouprave”, prvog “privatnog” lista u SFR Jugoslaviji.
Napisao preko hiljadu tekstova i objavio ih, većinu pod pseudonimom, uglavnom u studentskoj i omladinskoj štampi širom biše Jugoslavije i uradio stotinak radio i tv-emisija, te nekoliko marketing-istraživanja.
Danas slobodni novinar (u penziji), član NUNS-a, NUJ-a i IFJ-a.
Ilustracija: Karikatura Ive Franića iz humorističkog lista JEŽ iz 1969. godine, koja je, zajedno sa još jednom karikaturom istog autora namerno ili ne publikovana bez teksta koji je očigledno postojao, jer likovi na slici govore. Moguće simptomatičan postupak ili omašku redakcije komentarisali smo konkursom za "dopričavanje" karikature, čije rezultate možete naći na sledećoj stranici sajta KC Rex https://rex.fondb92.org/.../-od-petrogradske-do...
Projekat TE(RIT)ORIJE ORVELOVSKOG podržan je od strane Sekretarijata za kulturu grada Beograda.
* Da ne bi ovde referisali na celu knjigu Prof Todora Kuljića “Teorije o totalitarizmu”, librorum prohibitorum za sve rutinske anti-totalitariste, dajemo link i apstrakt jednog njegovog novijeg rada na istu temu
Istorijsko-društvena kritika teorija o totalitarizmu (TOT) nastala krajem 20. veka ponajviše pod uticajem hermeneutike, važna je dopuna klasične kritike TOT koja je pokazivala fundamentalne razlike između fašizma i socijalizma u društveno-ekonomskom i idejno-istorijskom pogledu. Pokazana je teorijska i metodska osnova i domašaj novih kritika TOT, zatim opšte razlike između TOT i društvene istorije, različito poimanje odnosa države i društva i izvora nasilja u socijalizmu. Skrenuta je pažnja na otpor pružen TOT u proučavanju DDR-a i istraživačku šarolikost kritike TOT: istorija svakodnevnice, hermeneutika, istoricizam, strukturalizam. TOT sužavaju moć i vlast na državu, dok kritičari TOT poimaju vlast kao splet moćnih struktura koje su duboko utemeljene u društvenim procesima. TOT istražuju pretežno vidljive ustanove vlasti, a kritičari kao zgusnuti izraz društvene dinamike i kao deo društvene prakse. Kritika podvlači značaj istraživanja ličnog identiteta i sveta smisla pojedinca u autoritarnim režimima. Iako su TOT od nastanka u permanentnoj krizi i premda ih alternativne paradigme osporavaju, društveni uslovi iznova ih obnavljaju. https://scindeks.ceon.rs/article.aspx...