RADIONICA INTUICIJE

Kulturni centar Rex | 31.8.2007. - 31.8.2007.
vodi Sandra Schadwick Mussey (San Francisko)

I ove godine Sandra Schadwick Mussey će održati treninge iz intuicije (*intuicija predstavlja direktnu percepciju bez saznanja i bez svesnog promišljanja* ili *trenutni uvid u neko saznanje bez svesnog promišljanja*).

Ove godine se organizuju 3 različita treninga iz intuicije i to:

osnovni nivo, napredni 1 i napredni 2.

Namera ovog treninga je da unapredi veštine polaznica/ka u rešavanju problema povezanih sa unutrašnjim dilemama i spoljnim situacijama kroz primenu intuicije. Trening podrazumeva raznolikost metoda intuitivnog čitanja uključujući grupni rad, rad u parovima, demonstracije i intenzivan rad na povratnim informacijama.

više informacija o voditeljici i treningu intuicije na: www.sandrachadwickmussey.com

Ako ste zainteresovani, pišite na: intuicija@zenergija.org