Radionica: Novosti Blic Informera istorijskog revizionizma Danas

Kulturni centar Rex | 26.11.2016. - 26.11.2016.
Razokviravanje istorije / Slike istorija u raspravi

U eri eksplozije društvenih mreža i dominacije infotainment-a ključnu ulogu u kreiranju javnosti i javnog mnenja i dalje imaju mejnstrim korporativni mediji (bilo da se radi o štampi, TV-u ili internetu). Međutim ovi informacioni i propagandni servisi sve ređe se nalaze u javnom domenu i pod kontrolom i zaštitom javnih institucija. Po pravilu oni su danas u privatnim rukama i u čvrstoj sprezi sa političkim elitama koje kroz njih diktiraju i sprovode svoje političke i ekonomske programe. Bilo putem elegantnog „usmeravanja istine", „ozbiljnih" redakcija, bilo putem rutinskog razaranja elementarnih principa spoznaje i razumevanja aktuelnih dešavanja unutar domena „žute štampe", možemo reći da su mediji danas mašina za vođenje klasnog propagandnog rata odnosno proizvodnju "realnosti" i „istine" u interesu povlašćenih.

Predstojeća radionica fokusiraće se na to kako se kroz tekuću dnevnu štampu i televizijski ili radio program sprovodi istorijski revizionizam u Srbiji i analizu njegove funkcije u kontekstu zauzimanja pozicije i strane unutar aktuelnih društveno-političkih i ekonomskih dešavanja i sukoba.

Od zainteresovanih koji žele da se prijave za učešće na radionici traži se da u tekućem periodu prikupljaju dnevnu štampu i audio-vizuelne sadržaje sa televizije i interneta koji će koristiti kao osnovni materijal za analizu i rad na radionici koja će se održati tokom 26. i 27. novembra u Kulturnom centru Reks.

Sadržaj radionica biće zajednička vizualizacija i analiza izabranog materijala, kao i kreacija novih kolažnih interpretacija bilo u grafičkom (fanzin, plakati, baneri) ili video (v. klip) formatu koji će se onda skromnim kapacitetima agit-prop službe projekta distribuirati u javnom prostoru.

Termini:
subota 26. i nedelja 27. novembar od 12 do 16h

Moderatorka: Vahida Ramujkić
Sa: Dragomirom Olujićem, Tanjom Marković, ...

Koordinator: Igor Brajić

Prijave za učešće slati na email adresu: reex2037@gmail.com

ReEX je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi negovanja interesovanja, unapređivanja i afirmacije znanja iz istorije i srodnih humanističkih nauka kao i popularizacije kritičke istorijske nauke. Oblasti bavljenja su istoriografska i druga istraživanja iz oblasti istorije i drugih društvenih nauka kao i preispitivanje kultura, politika i praksi memorijalizacije i sećanja. ReEX svoje ciljeve ostvaruje istraživačko-dokumentacionim radom, organizovanjem seminara, stručnih i javnih skupova i radionica, promotivnom kao i izdavačkom delatnošću, umetničkim i edukativnim projektima, debatama, izložbama, javnim vođenjima i studijskim posetama. ReEX se u svom radu oslanja na brojne primere obrade datih tema u okviru delovanja Kulturnog centra Rex i drugih srodnih organizacija i inicijativa koje se u svom radu bave istorijom i istorijskim sećanjem.

Ovaj program je deo projekta Razokviravanje istorije (i Slike istorija u raspravi) koji finansiraju Evropska kulturna fondacija i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.