RADOST SAZNAVANJA - Život i misao Simon Vejl

Kulturni centar REX | 24.3.2014. - 24.3.2014.
Simon Vejl (1909 - 1943) francuska filozofkinja, društvena aktivistkinja, provela je svoj život boreći se za prava socijalno i politički marginalizovanih ljudi.

Prezentacija/predavanje Svetlane Ivanov

Prezentacija života i osnovnih ideja Simon Vejl, u formi predavanja, je deo istraživačkog prosesa upoznavanja i popularizacije rada Simon Vejl, čije je delo malo poznato široj publici.

Simon Vejl (1909 - 1943) francuska filozofkinja, društvena aktivistkinja, provela je svoj život boreći se za prava socijalno i politički marginalizovanih ljudi. Saglasnost misli i akcije kao deo njene etike relevantni su za svako vreme, kontekst i mesto.  Borila se u španskom građanskom ratu, radila u fabrikama, predavala filozofiju, bila članica sindikata i francuskog Pokreta otpora. U svojim spisima, ona analizira vlast i njene nehumane posledice, ističući važnost pažnje i empatije za ljudsku patnju. Njene ideje značajno su uticale, između ostalih, i na Suzan Zontag, T.S. Eliota i Alber Kamija koji je imao veliku ulogu u promociji i izdavanju njenih dela nakon njene smrti.

"Delo Simon Vejl je sveto delo, u jednom drugačijem razumevanju religioznosti kao duhovnosti. Čitavo njeno delo kao tekst je neodvojivo od njenog života, koji je takođe tekst, sveti tekst, i koji uspostavlja duhovnost kao sveto odnošenje prema Drugosti".

Maja Solar

Predavanje: Svetlana Ivanov
Saradnik: Sava Kovačević
Tehnička podrška: Kristina Pejović 

 

Literatura:

Težina i blagorodnost (Gravity and Grace/La Pesanteur et la Grâce), Adresa, 2007

Ukorenjivanje (The need for Roots/L'Enracinement), BIGZ, 1995

- Iščekivanje boga (Waiting for God (Attente de Dieu), Kršćanska sadašnjost Zagreb 1979

The Nootebooks of Simone Weil

Članci: The Practice of Attention: Simone Weil’s Performance of Impersonality - Sharon Cameron, An Intellectual Biography, Simon Weil and the specter of self perpetuating force - E. Jane Doering, Art and Artist under God – Bradford Cook