Razgovor o holandskom i srpskom filmu u okviru sedmice holandske kulture

Kulturni centar Rex | 5.12.2002.
U organizaciji Ambasade kraljevine Holandije u Beogradu, razlike i slicnosti izmedju holandske i srpske filmske industrije i filmskog obrazovanja.

...