Rex kao iskustvo menadžmenta alternativne kulture u turbulentnim okolnostima

Youtube kanal KC Rex | 2.10.2020.
Organizacija
Kulturni centar Rex
“… Nema tog menadžerskog modela koji može da obuhvati i objasni bogatstvo, različitost i kreativnu (ne)uređenost* Reksove programske aktivnosti u periodu od 25 godina ali sećanja ispunjena nostalgijom, kreativnim nabojem i entuzijazmom o kojima su podjednako govorili svi učesnici ovog istraživanja, treba sistematski pretočiti u konkretne memorabilije sa ciljem da podsete društvo na značaj centara poput Reksa i njegove višegodišnje rezultate…” *zagrade su urednička intervencija nakon komentara Katarine Živanović koji možete pročitati na stranici sa izlaganjem Dragane Vidović.

U okviru programa „REX PREPA(R)KING" Dragana Vidović i Marina Zec, doktorantkinje na Katedri za menadžment kulture i medija FDU, imale su priliku da istražuju dokumentaciju i sećanja aktera i akterki organizacije, produkcije i koordinacije programa i projekata tokom 25 godina postojanja KC Rex.

Dragana Vidović se u izlaganju osvrće na opšti socio/kulturni kontekst i društvene prilike u kojima nezavisna kulturna scena deluje kao kontrajavnost, obuhvatajući onaj deo društva koji ima potrebu da se kreativnim radom suprotstavi negaciji ljudskih i civilizacijskih vrednosti ’90-ih godina XX veka.

Marina Zec u svom izlaganju predstavlja istorijat menadžmenta Rex-a i objašnjava njegove specifičnosti iz ugla teorija liderstva i feminističkih teorija.

Izlaganja kao i apstrakti i kratke biografije istaživačica su na sledećim linkovima:

Izlaganje Dragane Vidović

Izlaganje Marine Zec

Ovo je poslednji seminar na temu lokacijskog, produkcijskog i programskog preparkiravanja i prepakivanja KC Rex. Zahvaljujemo se svim učesnicama i učesnicima, saradnicama i saradnicama koji su pomogli u realizaciji. Dobrodošli su svi komentari i sugestije u vezi daljeg rada na arhiviranju i komentarisanju materijala koji će uskoro biti dostupan na novom sajtu KC Rex.

//

Zbog ograničenja u vezi okupljanja i drugih epidemioloških mera predostrožnosti, zapažanja i zaključci istraživačkih timova biće predstavljeni i diskutovani na YouTube i Facebookstranicama KC Rex.

//

Projekat REX PREPA(R)KING realizuje se povodom 25 godina postojanja KC Rex. Obimna i teško pregledna produkcija vezana za centar i njegove raznovrsne programe predmet je istraživanja nekoliko timova teoretičarki i teoretičara, umetnika i umetnica mlađe generacije. Projekat je pokušaj razmene i afirmacije znanja, sećanja i iskustava na nezavisnoj sceni, putem istraživanja arhivskih materijala i intervjuisanja aktera i akterki brojnih projekata i programa realizovanih u KC Rex.

Projekat se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.