SEMINAR MUZIKA I POLITIKA 2.1.

Kulturni centar REX | 14.3.2016. - 14.3.2016.
Organizacija
Kulturni centar Rex
Srpski fin-de-siecle: Tačke ekstrema ili kako je pank sreo etno dok su svi hteli samo da...

Devedesete u Srbiji, sagledane kroz muziku najčešće se vezuju za kompleks takozvanog "turbo-folka" koji postaje najšire prihvaćena i medijski najzastupljenija muzička praksa. Iz današnje perspektive, čini se da je turbo-folk simplifikovano izjednačen sa nacionalističkom politikom i retorikom kao i ratnim i poratnim traumama društva nastalog tokom sukoba 90ih i raspada Jugoslavije. Takođe, čest zaključak je da je ova praksa "obrisala" sve ostale i izašla kao pobednik jednog unutrašnjeg, snažnog sukoba na muzičkoj i političkoj sceni okrnjene Miloševićeve Jugoslavije, odnosno potonje Srbije. Ipak, da li je bilo baš tako? Naredna dva izdanja seminara Muzika i politika biće posvećena upravom ovom pitanju. Istražićemo pre svega dijalog ekstrema: pank/oi bendova i world-music scene, turbo-folk zvezda i rejv/klabing kulture. Dakle, iako se čini da su i vlast i mast bili u rukama narodnjačke produkcije, tokom devedesetih paralelno su živele muzičke prakse koje su predstavljale, u dobrom delu publike, jasno stilizovane i relativno suprotstavljene svetonazore. Ove prakse su na svoj način, često preciznije definisale opštu političku klimu i jasno referirale - eskapistički ili aktivistički - na nacionalističku retoriku i politiku Miloševićeve epohe.

 

Priprema i moderacija seminara: Ksenija Stevanović i Nebojša Milikić

IZLAGANJA:

Miljan Bosančić

Nacionalizam i pank tokom devedesetih

Krajem 80ih godina pank bendovi su se složno odupirali nacionalizmu. Ipak, na samom kraju te iste decenije u Beogradu se okuplja nova skinhed scena, u kojoj pojedinci počinju da zastupaju ekstreme stavove. U ovom izlaganju, stoga, postaviću nekoliko tematskih pitanja: da li je pank na ovim prostorima bio dovoljno na strani progresivne struje? Da li je poput zapodnoevropskih scena, bio prožet društvenim aktivizmom? Da li je tokom ratnih godina uspeo da se odupre retrogradnim idejama? Kolika je bila zastupljenost radikalnih ideologija na pank sceni?

Miljan Bosančić je pevač novosadskog street-punk benda "The Bayonets". Član je redakcije časopisa "Margina" a od kraja 90-ih piše za razne fanzine i alternativne časopise u Srbiji i inostranstvu.

Iva Nenić
 
World music/etno kao politična muzička kultura
 
Sredinom devedesetih godina prošlog veka, dinamiku scenā popularne muzike u Srbiji pratili su diskursi u kojima su se pojedini žanrovi (poput pop folka) označavali kao „loši" i represivni produkti režimskih politika u kulturi, dok su druge muzičke kulture, iz domena alternativnog (rok muzika, rani derivati world/etno muzike), bile obeležavane kao progresivne, te ideološki i estetski prihvatljivije iz perspektive kritike tada dominantnih društvenih, političkih i medijskih obrazaca. Ovdašnji world music koji se kao skup srodnih transžanrovskih usmerenja i specifična sub- ili kontrakultura organizovana oko slušanja muzike, formirao u odnosu na ideološku poziciju globalnog medijaskejpa zasnovanu na slavljenju drugosti i razlike, ujedno je i ponudio alternativnu varijantu konstruisanja nacionalne kulture u muzici, kroz specifičnu reaktivaciju tradicije. Prostor wm scene se pri tom prividno konstituisao kao anti-političan, dok je zapravo otvarao sasvim specifičan niz pozicija za interpelaciju u određene subjektne pozicije, na preseku alternativnih viđenja lokalnosti i jednovremenog svrstavanja u globalnu zajednicu zaljubljenika u fiktivnu ili 'opipljivu' Drugost. Početkom 2000ih dolazi do komodifikacije wm u prepoznatljiv „etno" zvuk, i sledstveno tome, do izrazitijih podela između komercijalno orijentisanog „etna" i world music ili fusion ostvarenja, projekata i orijentacija koje se u većoj meri oslanjaju na posvećeničku publiku, te principe isticanja autorstva i prekoračenja žanrovskih granica. Danas je odomaćeni koncept „etna" ugrađen u prepoznatljivu, komodifikovanu obrazinu popularne kulture koja i dalje ponavlja uspešan model srećnog spajanja savremenog i lokalnog/starinskog sa početaka wm u Srbiji, a zapravo u toj formi ostavlja manje prostora za nova preispitivanja šta pozivanja na tradiciju (i koju tradiciju?) danas zapravo čine.

 

Iva Nenić je teoretičarka umetnosti i medija, etnomuzikološkinja, feministkinja i asistentkinja na FMU u Beogradu. Njena interesovanja obuhvataju teoriju ideologije, popularnu kulturu, muziku i rodne identitete, kao i razvijanje interdisciplinarnih platformi i društvenih akcija na liniji feminizma, studija kulture i teorije umetnosti.

Fb: Govorni programi KC Rex

-------

Govorni programi Kulturnog centra Rex podržani su od strane Fondacije za otvoreno društvo.


Organizacija i produkcija Kulturni centar Rex / Fond b92