Seminar o Kanabisu dr Melamede i dr Bouso

Kulturni centar Rex | 31.5.2016. - 31.5.2016.
U okviru balkanske serije seminara o lečenju Kanabisom, po završetku velikog seminara u Skoplju i Makedoniji ( koja započinje zvanično lečenje Kanabisom i ekstraktima cvetova ), u Srbiju nam dolaze poznati lekari i profesori iz sveta na seminar o lečenju Kanabisom u Beograd, da prenesu i predstave najnovija dostignuća u lečenju kao i nove studije o lekovitosti kanabisa, kanabinoidima i funkcijama Endokanabinoidnog sistema u ljudskom telu.

Tokom buravka profesora u Beogradu biće napravljena radionica i intervjui - savetovanja sa bolesnima koji se leče kanabisom. Zato pozivamo sve bolesne i zainteresovane da prisustvuju i da se jave na telefon Udruženja kako bi se dogovorili i obezbedili učešće u konsultacijama sa profesorima - 061 6730521. Radionica će se održati 1. juna ili eventualno 2 juna, a tačno mesto održavanja i termin radionice će biti objavljen narednih dana.
 

Predavanja i radionica su BESPLATNI za sve!
 
Seminar organizuju oboleli građani iz humanitarnih Udruženja Socijalni Kanabis klub Beograd, IRKA i Zelena Alternativa (Makedonija) uz veliku pomoć Zelene stranke.

Predavači i predavanja u Beogradu 31 maja u Kulturnom centru REX:
Dr . Robert DŽ . Melamede, Asistent profesora, Odsek za Biologiju pri Univerzitetu Kolorado, Kolorado Springs, SAD, Cannabis Science, Predsednik i direktor.

Dr. Robert Melamede ima doktorat iz molekularne biologije i biohemije sa Universiteta Njujork. Dr. Melamede priznat kao vodeći autoritet za terapeutsku uporabu kanabisa, i autor je ili koautor nekoliko desetina radova na raznim naučnim temama.

Član je nekoliko naučnih odbora ( ‘Međunarodno udruženje za Kanabis kao lek' , ‘Naučnini savet Amerikanaca za siguran pristup', ‘Razumni Kolorado', i naučni savetnik za ‘Cannabis Therapeutics' ).
Tema predavanja: Život, evolucija, kanabinoidi i preživljavanje homo sapiensa

Daleko od izbalansiranosti, termodinamika nudi osnove za razumevanje života, evolucije i jedinstvane uloge koju ima endokanabionidni sistem na ove procese. Metabolički procesi za održavanje života mogu da se regulišu pomoću kanabinoida u ciljhu očuvanja zdravlja i dugovečnosti. Takođe kanabinoidi regulišu negativnite efekte proizvodnje visokog broja slobodnih radikala, preko nihove sposobnosti za kontrolisanje metabolizma masti i ugljenohidrata. Povećanje kanabinoidne aktivnosti je neophodno za zdravlje sovremenog čoveka i ljudsko društvo uopšteno. Konoplja (Kanabis) sadrži sve neophodne sostojke za povećanje čovekove endokanabinoidne aktivnosti i bolje zdravlje.

Radionica: Lečenje i kanabinoidi

Radionica se fokusira na način delovanja i važnost kanabinoida. Tokom radionice bolesni će moći da aktivno učestvuju, iznose svoja iskustva i pitaju dr. Melamedea.

Hose Karlos Bouso Klinički psiholog, direktor za naučni projekte ICEERS Barcelona , Španija

Hosé Karlos Bouso je klinički psiholog i ima doktorat iz farmakologije. On je učestvovao u kliničkim istraživanjima proučavajući sigurnost i učinkovitost MDMA u lečenju PTSP-a. On je takođe sproveo neuropsihijatrijske studije o dugoročnim učincima lekova, kao što su kanabis, kokain ili ‘ayahuasca', neke od njih u Brazilu, u kontekstu kros - kulturnih istraživanja, sa ‘Salvia divinorum' i 2C- B. Dr. Bouso je koautor više naučnih radova i poglavlja u naučnim knjigama. Sada je direktor naučnih projekata u ICEERS Fondaciji ( Međunarodni centar za Ethnobotaničko obrazovanje, istraživanje i usluge ).

Tema predavanja: Samostalno lečenje Kanabisom

Kanabis i blagotvorni terapeutski efekti i delovanje preko endogenog kanabinoidnog sistema u naše, telu. Dokazi za medicinske efekte kanabisa su danas nesporni. Ipak, u mnogim državama medicinski korisnici se odlučuju na samolečenje samo zato što kanabis nije prihvaćen zvanično kako lek. Na ovom predavanju razmatraće se medicinske osnove za terapijske efekte kanabisa uz prikaz novih internacionalnih istražuvanja koja su vršena sa pacientima koji su se samostalno lečili kanabisom. Dr Bouso će takođe objasniti trenutnu situaciju sa legalizacijom kanabisa, lečenjem i istraživanjima u Španiji.

Poziv posebno važi za sve lekare i medicinske radnike, kao i za naučnike iz mnogih oblasti koje se tiču kanabisa i njegove primene. Poziv će biti upućen i svim relevatnim institutima, klinikama, kao i Ministarstvu za prisustvo i učešće na seminaru. Molimo da se raspitate u vašem radnom kolektivu.

Očekujemo da se nacionalni mediji jave i učestvuju, kako bi na odgovarajući način ispratili ovaj bitan seminar i goste iz inostranstva.