SEMINAR “U ORMANU”

Kulturni centar Rex | 28.6.2015. - 28.6.2015.
Organizacija
Cinema Rex
U okviru Govornog programa, Kulturni centar Rex je inicirao aktivističko-istraživačke razgovore na temu ideološkog pozicioniranja aktivista i aktivistkinja u borbi za lgbt prava i slobode. Tim projekta pretpostavio je (između ostalog i na osnovu iskustava sa prethodnih debata na ovu temu) da je za jedan broj aktivista i aktivistkinja možda i teže (javno) razgovarati o ideološkoj nego o seksualnoj ili polnoj orijentaciji.

Bivajući svesni činjenice da je ovaj svojevrsni "denk verbot" to jest zabrana mišljenja svakako deo ideološke i kulturne hegemonije neoliberalizma (koja toleriše i promoviše identitetske a potiskuje ili ignoriše klasne borbe) zapitali smo se da li je možda situacija sa ideološkom opredeljenošću slična onoj poznatoj metafori "život u ormanu" koja se upotrebljava za pripadnike i pripadnice lgbt populacije koji/e život provode krijući od sveta i okoline svoje seksualno opredeljenje. Pitali smo se i da li izvesna zatajnost i neartikulisanost takve problematike možda i drži lgbt aktivizam u svojevrsnoj šah-mat poziciji (iz šaha u kome ga drži narastajuća patrijarhalnost i agresivni konzervatizam, do mata neoliberalnih koncepata slobode koji, po Rastku Močniku, kroz imperativ tzv. slobode tržišta u centrima neoliberalne moći, posledično i proizvode patrijarhalnost i konzervatizam na periferiji, bilo geografskoj ili društvenoj). Nakon obavljenih razgovora i svojevrsnog anketiranja aktivista i aktivistkinja u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, priređujemo prvi "seminar u ormanu", na lokaciji i u vreme koji su poznati samo učesnicima i učesnicama obavljenih razgovora. O rezultatima seminara javnost će biti obaveštena na odgovarajući aktivistički način, koji će biti dogovoren na seminaru...

Priprema razgovora i seminara: Nebojša Milikić i Tanja Marković
Realizacija razgovora: Tanja Marković, Olivera Babić, Jelena Anđelovski

Seminar je deo Govornog programa KC Rex koji podržava Fond za otvoreno društvo.