SEMINAR ZA KORIŠĆENJE FILMA U NASTAVI

Kulturni centar REX | 21.3.2015. - 21.3.2015.
U okviru projekta Slobodna zona Junior u subotu, 21.marta u Kulturnom centru Rex u Beogradu biće organizovana jednodnevna obuka za korišćenje filma kao pomoćnog sredstva u nastavi građanskog vaspitanja u srednjim školama.

U okviru projekta Slobodna zona Junior u subotu, 21.marta u Kulturnom centru Rex u Beogradu biće organizovana jednodnevna obuka za korišćenje filma kao pomoćnog sredstva u nastavi građanskog vaspitanja u srednjim školama.

Pored nastavnika građanskog vaspitanja, obuku mogu pohađati i nastavnici predmetne nastave, opšteobrazovnih predmeta, kao i stručni saradnici u srednjim školama.

Svi nastavnici koji pohađaju seminar dobiće na neograničeno korišćenje kompilaciju filmova i priručnik (u elektronskoj formi) sa predloženim radionicama koje odgovaraju kurikulumu nastave građanskog vaspitanja u srednjim školama.
Filmovi programa Slobodna zona Junior prilagođeni su trajanju školskog časa, uzrastu gledalaca i temama koje ovaj predmet obrađuje. Uz svaki komplet filmova osmišljen je i priručnik za profesore koji bi trebalo da im olakša rad u učionici predlažući im dodatne teme za razgovore i moguće metoda rada.

Cena kotizacije iznosi 2.000,00 RSD, a zainteresovani nastavnici mogu se prijaviti najkasnije do 16.marta 2015.godine.
Obrazac prijave za učešće na seminaru možete popuniti ovde

Broj mesta je ograničen, a potvrde o prihvatanju prijave i podaci za uplatu kotizacije biće poslati najkasnije 17.marta 2015. godine.

Seminar Slobodna zona u osnovnim i srednjim školama - Film kao pomoćno sredstvo u nastavi Građanskog vaspitanja akreditovan je od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (kataloški broj 885).

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti na telefone 011/3284534 i 060/4050485 ili na e-mail: slobodnazonajr@freezonebelgrade.org i/ili olja@freezonebelgrade.org.

* Organizator zadržava pravo da usled nepredviđenih okolnosti otkaže održavanje seminara.