Seminar za svakoga: Krajnosti Ukrajine

Kulturni centar Rex | 26.12.2015. - 26.12.2015.
Seminar teži da inicira i omogući što širu i kompleksniju diskusiju o radikalnim nacionalizmima u Ukrajini, njihovoj dominantnoj političkoj funkciji i njihovim manifestnim oblicima. U većem delu evropskog kao i lokalnog javnog mnenja ova pitanja su najčešće tumačena "tradicionalnim" specifičnostima rusko-ukrajinskih odnosa, gde se često gube iz vida neki bitni a danas moguće i odlučujući istorijski, ekonomski i politički konteksti desnih političkih ekstremizama bilo u Ukrajini bilo u drugim zemljama Istočne Evrope.

 

Analize, definicije i ocene delovanja ekstremističkih ideologija u kontekstu regionalnih i globalnih političkih nadmetanja često imaju imperativni značaj i smisao za političke blokove na vlasti, zbog čega i dolazi bilo do isticanja bilo do potiskivanja ove tematike u njihovoj retorici i propagandi, kojima se najčešće samo dodatno učvršćuju uobičajene jednodimenzionalne ili stereotipne predstave o datim pojavama. Ovaj seminar teži ambicioznijoj analizi radikalnih nacionalističkih platformi koje se manifestuju u današnjoj Ukrajini, kroz osvrt na njihovu genezu, ideološku pozadinu i ciljeve, načine i principe razumevanja i interpretiranja u medijima, javnim debatama i društvenoj teoriji. Seminar će dakle kroz izlaganja i diskusije težiti da artikuliše i preispituje različite ideje i predstave o ulozi i funkcionisanju ovih ideologija u aktuelnoj, trenutno ne i akutnoj ukrajinskoj krizi. U tome će nam pomoći izlagači iz Poljske i Srbije koji su kao aktivisti i teoretičari intenzivno pratili nastanak i razvoj te krize i o njoj pisali ili javno debatovali u vreme njenog odvijanja.
Za učešće na seminaru prijavljuje se putem mejla govorni.programi.rex@gmail.com

Izlaganja:

"Poljski Alžir", "ruska Irska"

Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Zbigniew Marcin Kowalewski-Bieliński

U našoj prezentacji predstavićemo neke od političkih i istorijskih aspekata, koji su po nama ključni za razumevanje sadašnje situacije u Ukrajini.

To su pre svega sledeći aspekti:
1. "Poljski Alžir", "ruska Irska" - Ukrajina kao žrtva poljskog i ruskog imperijalizma i kolonijalizma; staljinističko nacionalno ugnjetavanje Ukrajinaca u Sovjetskom Savezu
2. Rasizam protiv Ukrajinaca: slučaj Poljske - slika Ukrajinaca u kulturi, odnos prema Ukrajincima posle 1989; odnos prema radnicama i radnicima iż Ukrajine
3. Ukrajinsko nacionalno pitanje kao pitanje borbe za samoopredeljenje i oslobođenje u kontekstu veoma kasno stečene nezavisnosti, revolucije na Majdanu, agresije Rusije i porasta ukrajinskog nacionalizma
4. Reagovanja na Majdan i rat na desnici i levici; koliko pitanje Ukrajine liči na pitanje Kosova?

Zbigniew Marcin Kowalewski-Bieliński, 1980-81. aktivista 'Solidarnosti' i pokreta za radničke savete. Istraživač revolucionarnih pokreta i nacionalizma kolonijalnih i ugnjetavanih naroda uključujući ukrajinski nacionalizam. Njegove radove na temu ukrajinskog nacionalnog pitanja objavila je Narodna Akademija Nauka Ukrajine. Zamenik glavnog urednika poljske edicije Le Monde diplomatique.

Katarzyna Bielińska-Kowalewska, doktorka filozofije, politikologinja. Doktorirala je na Institutu Filozofije i Sociologije Poljske Akademije Nauka, na temu: Filozofske koncepcije prakse i njihove društveno-političke implikacije u krugu jugoslavenske >Praxis grupe< (2013). Vodi projekat Filozofija i društveni pokreti, koji je posvećen relacijama između filozofije i društvenih pokreta pre svega u zemljama takozvanih periferija.


Filip Šaćirović

Militarizam "civilnog društva": Ekstremisti kao nosioci evroatlantskih integracija

Izlaganje ima za cilj da problematizuje tezu o sukobu "dva ekstremizma" u ukrajinskom građanskom ratu razmatranjem socioekonomskih uzroka koji čine ekstremističke grupacije sastavnim delom tzv. pro-evropskih pokreta u Istočnoj Evropi. Iskustvo raznih građanskih, pro-kapitalističkih pokreta od kraja 1980-ih do danas pokazuje da su ekstremističke grupacije blagonaklono ignorisane, tolerisane ili čak otvoreno podržavane od strane liberalno orijentisanih stranaka i organizacija nevladinog sektora, što se uglavnom pravda njihovom uličnom upotrebljivošću. Kako vidimo i iz samog naslova ovog seminara, teza o "dva ekstremizma" je, otvoreno ili implicitno, prisutna u analizi koja dolazi od levog centra, ali i od nekih struja na levici. Poređenje klasne strukture, političkog nasleđa i ekonomskog programa rukovodećih struktura i dominantnih političkih frakcija Donbasa i Kijeva ukazuje na drastične razlike ova dva režima, u prvom redu ekonomske, a potom i političke i ideološke razlike. Antioligarhijska retorika i politika nacionalizacije su glavne tačke mobilizacije za pobunjenike u Narodnim Republikama. Zvanični Kijev, proistekao iz pokreta za sporazum o slobodnoj trgovini sa EU, Evromajdana, insistira na ubrzanoj privatizaciji, dezindustrijalizaciji i obrušavanju na radnička prava i strukture radničkog pokreta i levice kroz proces tzv. dekomunizacije. Ova ključna razlika govori protiv teze o sukobu "dva ekstremizma" i ukazuje na to da je ukrajinski građanski rat prvenstveno socijalne prirode, da je posredi sukob između krupnog kapitala i industrijske radničke klase, gde industrijski radnici vode odbrambeni rat radi očuvanja izvora egzistencije i minimuma radničkih prava. Zbog toga ću pitanje ideološkog sukoba u Ukrajini analizirati kroz prizmu klasnog sukoba, služeći se istorijskim i materijalističkim pristupom, analizirajući, sa jedne strane, klasnu pozadinu politike njegovih protagonista i, sa druge strane, nudeći klasnu analizu samog pojma ekstremizma i ekstremne ideologije. Izlaganje će se posebno osvrnuti na doprinos ideološkoj normalizaciji učešća ekstremističkih grupacija u Evromajdanu i sličnim istočnoevropskim pokretima koji su imale nominalno leve i levo liberalne nevladine organizacije.
Filip Šaćirović je član Marksističke organizacije Crveni i Internacionalne marksističke tendencije, po profesiji filozof. Učesnik je brojnih studentskih i radničkih borbi i pokreta od 2006. do danas i autor je brojnih tekstova koji se bave analizom gorućih društvenih pitanja, objavljivanih u glasilima "Crvenih", u mejnstrim medijima, kao što su "Politika" i "Dani" i drugde. Trenutno je nezaposleni student doktorskih studija filozofije, a prethodno je radio kao profesor filozofije u Somboru.

Priprema seminara: Nebojša Milikić i Dragomir Olujić
Moderacija: Nebojša Milikić
Komentator: Dragomir Olujić

Seminar je deo Govornih programa KC Rex koji su podržani od strane Fonda za otvoreno društvo
Za učešće na seminaru potrebno je da se prijavite na mejl govorni.programi.rex@gmail.com

LITERATURA:

Katarzyna Bielińska-Kowalewska i Zbigniew Marcin Kowalewski-Bieliński, preporučena literatura učesnicima seminara:

Chris Ford, Introduction to the book, "Borotbism", by Ivan Majstrenko (2007)
http://louisproyect.org/2014/05/12/chris-fords-introduction-to-ivan-maistrenkos-borotbism/

Serhii Mazlakh and Vasyl Shakhrai, On the Current Situation in the Ukraine (excerpt) (1918)
http://louisproyect.org/2015/02/25/the-ukrainian-national-movement-versus-great-russian-chauvinism/

Z.M. Kowalewski, For the Independence of Soviet Ukraine (1989)
http://zmkowalewski.pl/?page_id=346

Leon Trotsky, The Ukrainian Question (1939)
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1939/04/ukraine.html

Leon Trotsky, Independence of the Ukraine and Sectarian Muddleheads (1939)
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1939/07/ukraine.htm

Leon Trotsky, Democratic Feudalists and the Independence of the Ukraine (1939)
http://www.workersliberty.org/story/2014/04/24/democratic-feudalists-and-independence-ukraine-0

Z.M. Kowalewski, Russian Imperialism, Past and Present (2014)
http://zmkowalewski.pl/?page_id=71 , and in Russian http://zmkowalewski.pl/?page_id=527

Z.M. Kowalewski, Ukraine: Russian White Guards in the Donbas (2014)
http://zmkowalewski.pl/?page_id=88 , also in Macedonian, http://zmkowalewski.pl/?page_id=130 and in Russian, http://zmkowalewski.pl/?page_id=111

Z.M. Kowalewski, Ukraine: The Oligarchic Rebellion in the Donbas (2015)
http://zmkowalewski.pl/?page_id=583 , and in Russian http://zmkowalewski.pl/?page_id=741

Preporučena literatura od strane Filipa Šaćirovića:

Vladimir Marković, Obrazac liberalnog ekstremizma u Srbiji,
http://www.academia.edu/4582872/Obrazac_liberalnog_ekstremizma_u_Srbiji 

Victor Shapinov, A Class Analysis of the Ukrainian Crisis,
 http://liva.com.ua/analysis-class.html 

Svetlana Ciberganova, Krah "levog" liberalizma, 
http://www.crvenakritika.org/politika/246-kolaps-levog-liberalizma 

Peter Mikhailenko, Perspectives for the People's Republics: The external and domestic struggle of the left and progressive forces,
http://www.marxist.com/perspectives-for-the-peoples-republics-the-external-and-domestic-struggle-of-the-left-and-progressive-forces.htm

Preporuka za pripremu učesnika seminara od strane moderatora Nebojše Milikića:

Tomaž Mastnak, Rusofobija, 
http://blog.b92.net/text/24139/Rusofobija/Slawomir Sierakowski,

Putin's Useful Idiots,
http://www.nytimes.com/2014/04/29/opinion/sierakowski-putins-useful-idiots.html?_r=0

Tomaž Mastnak, Reintegracija fašizma,
 http://blog.b92.net/text/25504/Reintegracija-fasizma/

Valdimir Marković (intervju), Liberalni lakeji fašizma,
 http://arhiva.portalnovosti.com/2012/11/liberalni-lakeji-fasizma/

State department & Tanjug, Deset ruskih laži o ukrajinskoj krizi
http://www.e-novine.com/svet/svet-tema/101916-Deset-ruskih-lai-ukrajinskoj-krizi.html

Vladimir Gligorov, Rusija preko Beograda protiv Brisela,
http://pescanik.net/rusija-preko-beograda-protiv-brisela/