Seminar za svakoga: MUZIKA I POLITIKA #1.1

| 17.10.2017. - 17.10.2017.
Organizacija
Kulturni centar Rex
Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u prvom delu seminara MUZIKA I POLITIKA. Seminar će pokušati da osvetli istorijske i sociološke veze između muzičke umetnosti i politike, kao i između muzičke produkcije i vladajućih klasa.

Nakon razmatranja opštih teorijskih pitanja u subotu 17. oktobra, analiziraće se konkretni primeri političke upotrebe ili političke interpretacije raznih oblika muzičkog stvaralaštva (u nastavku prvog seminara 17. novembra kao i na drugom seminaru koji će se održati tokom 2016. godine).

Najave svih Govornih programa Kulturnog centra Rex možete pratiti i diskutovati ih na stranici:

https://www.facebook.com/govorni.programi.rex?fref=ts 

Izlaganja:

Svebor Midžić

Daleka zvezda - odnos umetnosti i politike

Odnos umetnika i političkog sistema večita je tema umetnosti. Pitanje umetnosti, odnosno njene suštine, čini se da danas pre svega opstaje na desnici, gde se veruje u umetnost kao veliki narativ koji određuje društvo. Ipak, u praksi filma i vizuelnih umetnosti - posebno savremene epohe - ovaj odnos je problematizovan i kritički preispitan. Na tragu Valtera Benjamina, dalje ćemo izoštravati mogućnost umetnosti izvan sveobuhvatnog kišobrana Umetnosti.

Svebor Midžić (Beograd, 1974). Pohađao Školu za istoriju i teoriju umetnosti Centra za savremenu umetnost. Član redakcije časopia za savremenu umetnost i teoriju Prelom (do 2004. godine). Zamenik direktora, a zatim direktor, Centra za savremenu umetnost u Beogradu (do 2005. godine). Zamenik direktora Filmskog centra Srbije (do 2007. godine). Urednik govornih programa Doma omladine u Beogradu (do 2008. godine). Član redakcije projekta Kultura i umetnost u socijalističkoj Jugoslaviji. Bavi se istraživačkim i umetničkim radom.

 

Ksenija Stevanović

Podobni i pobunjeni ton: politike muzike

Oko muzike se uvek raspredaju dve priče - o njenoj apsolutnoj nevinosti i o njenoj demonskoj snazi. U oba slučaja radi se o uvreženim narativima koji "zvučnu igru" smeštaju u domen gotovo izvanljudskih kompetencija. Politika je, pak, umeće vladanja, upravljanja, distribucije moći, bivanja čovekom u zajednici. Aktivnost koja definiše ljudsku kompetenciju. Kako ove dve delatnosti komuniciraju kroz vreme, sa kojim zabludama i uz koja sve zavođenja, raspravićemo na seminaru.

Ksenijа Stevаnović je rođenа 1976. godine u Beogrаdu. Zаvršilа je studije muzikologije nа Fаkultetu muzičke umetnosti u Beogrаdu, sа rаdom posvećenom biopolitičkom čitаnju problem opere. Bilа je jedаn od prvih člаnovа i osnivača "Teorije koja hoda" (2000-2011). Jedаn je od osnivаčа CHINCH-а : Inicijаtive zа sаvremenu muziku, «live» i vizuelne medije, čiji je trenutno predsednik. Pohađala doktorske studije na Univerzitetu Paris Ouest Nanterre-La Défense sarađujući sa grupom Psychomuse (Groupe de Recherche en Psychologie de la Musique) koju predvodi Michel Imberty, kao i sa filozofom Peter Szendyijem. Operski je kritičаr dnevnog listа Politikа. Trenutno je zaposlena kаo muzički urednik nа III progrаmu Rаdio Beogrаdа od 2004.godine. U poslednje vreme aktivna je na projektima Metropoliten operena Radio Beogradu, kao i na obnovi koncerata u Studiju 6, sa posebnim akcentom na savremenu muzičku praksu, eksperimentalnu i crossover muziku. Odnos politike, opera i slušanja i dalje ostaje njena primarna teorijska preokupacija.

 

Priprema i moderacija: Ksenija Stevanović i Nebojša Milikić

Za seminar nije potrebno prijavljivanje a nastavlja se u utorak 17. novembra

Ilustracija: Policijska patrola na konjima stoji naspram demonstranata, koji protestvuju zbog mera štednje i smanjivanja budžeta za kulturu na otavarnju sezone 2010/2011 milanske Skale.

Credits: Alessandro Garofalo/Reuters

-------


Govorni programi Kulturnog centra Rex podržani su od strane Fondacije za otvoreno društvo.

Organizacija i produkcija Kulturni centar Rex / Fond b92