SLOBODNA ZONA JUNIOR: U DECEMBRU POSLEDNJI SEMINAR U OVOJ GODINI

Kulturni centar Rex | 18.12.2016. - 18.12.2016.
Seminar Slobodna zona u osnovnim i srednjim školama – film kao pomoćno sredstvo u nastavi Građanskog vaspitanja (kataloški broj 977) biće realizovan 18. decembra u Kulturnom centru Reks u Beogradu, poslednji put u ovoj godini!

Seminar je deo programa Slobodna zona Junior koji je jednim delom iniciran sa namerom da se učenicima osnovnih i srednjih škola, kroz vannastavne aktivnosti, pruži prilika da na kreativan način izraze svoje stavove, a drugim delom, kao odgovor na potrebu za modernizаcijom nastave i podizanjem svesti o pitanjima ljudskih prava među mladima.

Cilj primene angažovanih filmova u edukaciji je da doprinese razvoju kritičkog razmišljanja kod mladih ljudi,  razbijanju predrasuda i stereotipa, kao i da pomogne u razvijanju konstruktivnih ideja i rešenja. Pri izboru fimova koji će postati deo programa vodilo se računa o izazovima pred kojima se nalaze deca u današnjem svetu, a teme filmova obuhvataju širok raspon od inkluzije u obrazovanju, razvoda braka, celoživotnog učenja, upoznavanja sa problemom dece beskućnika, borbe za opstanak u uslovima elementarnih nepogoda, do pojmova solidarnosti i humanosti, položaja mladih u savremenom društvu, pitanja opštih ljudskih prava, moći medija, itd.

Obuke programa Slobodna zona Junior do sada je prošlo oko 1700 nastavnika osnovnih i srednjih škola, a program je omogućio da projekcije anagažovanih filmova na časovima građanskog vaspitanja već 10 godina budu svakodnevna pojava u školama širom Srbije. 

Zainteresovani nastavnici mogu se javiti na telefone 011/3284534 ili 060/4050485 i na mejl: slobodnazonajr@gmail.com i dobiti detaljne informacije o seminaru.

ph: Mina Dimitrovski