SOBA MALIH STRAHOVA

| 22.10.2009. - 23.10.2009.
Organizacija
Kulturni centar Rex
"Soba malih strahova" je intermedijalni rad o najstarijim ljudskim strahovima. Ispituje doživljaj praznine i izolovanosti, uslovljen memorijskim tragovima ranih trauma.

Soba malih strahova" je nastala kao rezultat eksperimenta u kome je  dramski postupak kombinovan sa video duelom i postulatima zvučne instalacije , dok je  percepcija  uslovljena specifičnom pozicijom publike, smeštene izmedju dve ukrštene projekcije, negde u prostoru rascepa i/ili praznine.  Tu je i prostor ličnih projekcija i fantazija, jer u "Sobi" nema pogrešnih odgovora,  svaka misao je tačna a forma je napravljena tako da lične asocijacije gledalaca odjekuju u otvorenom semantičkom sistemu.

Igraju: Sanja Radišić, Magda Popović, Miloš Paunović, Ana Radonjić, Bojan Babić, Mihaela Drakulović, Marko Marinković, Dunja Mihajlović, Zdenko Kranj, Lucija i Grigorije Drakulović

Saradnik na scenariju: Miloš Paunović, kamera: Ivan Todorovski, montaža: Ana Radojičić, muzika: Ah.Ahilej, zvuk: Dragan Novković, šminka: Saška Počuča i Jelica Simić, produkcija: Hop.La!

"Soba" je predvidjena da primi veoma mali broj  ljudi u isto vreme, tako da se izvođenje ponavlja u više navrata tokom dve večeri.  Jedno izvođenje traje 20 minuta,  a tokom dve večeri se može organizovati ~20 izvođenja (od 18.00-22.30). 

Projekat podržali Sekretarijat za kulturu Skupštine Beograda, Swiss Cultural Programme Pro Helvetia, Orange studio i Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.