SUTRA: Malo verovatna misija: Izgradnja kulturnog sistema i kulturne politike u Kambodži

Kulturni centar REX | 3.2.2015.
Prezentacija i diskusija sa Dr Milenom Dragićević Šešić uz učešće Dr Vesne Čopič

Prezentacija i diskusija sa Dr Milenom Dragićević Šešić uz učešće Dr Vesne Čopič

U okviru UNESKO programa tehničke pomoći zemljama u razvoju, 12 zemalja je dobilo konsultante (koje su izabrale same zemlje sa liste od 30 UNESKO eksperata), kojima je sama zemlja zajedno sa UNESKOM definisala konkretni zadatak, vezan za implementaciju UNESKO konvencije o raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. Ministarstvo kulture Kambodže izabralo je Dr Vesnu Čopič iz Ljubljane i Dr Milenu Dragićević Šešić iz Beograda za eksperte koji će pomoći Ministarstvu da uspostavi program razvoja kulture sa posebnim akcentom na razvoj kreativnih industrija, što je bio i poseban zahtev donatora - Evropske unije (koja je finansirala misije tako što je dala novac UNESKO-u).

Misija je realizovana 2012 godine, i kao jedna od 4 najuspešnije misije dobila je mogućnost da bude produžena i 2013. i 2014. godine.

Predavanje će nastojati da upozna slušaoce sa kontekstom - dakle sa situacijom u Kambodži, te sa samim zadatkom i njegovom kompleksnošću, jer je reč o zemlji koja je pretrpela jednu od najtežih trauma u XX veku. To je jedinstveni primer samouništenja (1975 do 1979 godine) čitavog kulturnog sistema, od tradicionalnih uspavanki do kinematografije, zabranom svakog, izuzev "revolucionarnog" kulturnog izraza. Zabrana se odnosila i na tradicionalno pismo, kompletan školski sistem - i na sve oblike kulture u svakodnevici koja uključuje i tradicionalnu kuhinju (svedenu na obareni pirinač) i tradicionalno odelo (od koga je zadržana samo marama).

Drugi deo izlaganja osvrnuće se na preispitivanje etike zapadne "tehničke pomoći" u izgradnji kulturnih politika - posebno na ulogu UNESKO-a, ali i Evropske unije, pa i država u okruženju (od neoliberalnog Zapadom podržanog Tajlanda, do "socijalističkog" tržišno orijentisanog Vijetnama - koja sa prethodno pripremljenim programom dolazi u kontekst u kome je nemoguće primeniti zapadne instrumente kulturne politike... 

Predavanje će predstaviti brojne primere (fotografijama i filmovima), kako o načinu ponovnog uspostavljanja kulturnog sistema nakon 5 godina uništavanja i 20 godina kulture i politike zaborava tako i pokušaja izgradnje modernog "zapadnog", globalizovanog sistema kulture (od karaoka klubova do komercijalnih televizija), te borbi nevladinih organizacija za novu kulturu sećanja i novi, alternativni kulturni sistem.

 

U okviru programa KAFE NOVI DRUŠTVENI ODNOSI, posetioci će u holu Rexa moći da se upoznaju sa izdanjima izdavačkog preduzeća CLIO, koja se bave temama kulturne politike, menadžmenta u kulturi, kreativnih industrija itsl. Ovakvo izdavaštvo je na granici isplativosti i interesovanja ali CLIO uz specifičan, skoro aktivistički pristup, uspeva da održi kontinuitet.