Tele-info seminar: Kako nestaje nacionalizam?

Kulturni centar Rex | 1.11.2017. - 1.11.2017.
Kako bi nacionalizam mogao nestati? Kako bi izgledao ili trebao da izgleda svet u kome nema nacionalizma? Da li je takav svet moguć i pod kojim uslovima? Priređujemo novi telefonski informativni seminar na ovu temu.

Na iskustvima prethodnog seminara (Kako nestaje fašizam?) koji nije imao veliki odziv učesnika ali je ipak doveo do potencijalno značajnih uvida, nudimo novu seriju telefonskih diskusija, za koje važe isti pristupi i principi kao i za prethodni: tema za koju uobičajeno mislimo da je opšte razumljiva kao fenomen i samim tim svakome odavno vidljiva i jasna, ispostavlja se - očekivano ili ne - kao latentno vezana za funkcionisanje i regenerisanje savremenog kapitalističkog društva.

Odgovore na postavljena kao i brojna druga tematski i sadržajno bliska pitanja, možete i u naredne tri nedelje, sve do 19. novembra, potražiti u telefonskim razgovorima sa saradnicama i saradnicima Govornih programa KC Rex koji/e odgovaraju na vaše pozive. Njihovo višegodišnje iskustvo u teorijskom i praktičnom bavljenju raznim društvenim i političkim temama a samim time i nacionalizmom, uvod je u zajedničko promišljanje teme seminara i traženje najadekvatnijih odgovora. Tema i obuhvat prethodnog seminara neminovno su nas doveli do teme i zahvata ovog. Kao što ne postoji jasna granica između „dobrog" i lošeg nacionalizma (a pri tom postoje istorijske i aktuelne situacije u kojima nacionalizam ima nesumnjiv značaj za oslobodilačke ideje i pokrete), tako ne postoje jasne granice između različitih istorijskih i aktuelnih agendi ili narativa nacionalizama i fašizama. Kompleksnost ove tematike nije nadamo se prepreka za njeno diskutovanje i dugoročno zajedničko razmatranje.

POZOVITE JEDAN OD PONUĐENIH BROJEVA I OBAVITE RAZGOVOR ZA KOJI NIKAD NEMATE DOVOLJNO NI VREMENA NI PRILIKA ILI SAGOVORNIKA.

061 652 48 68
062 890 2164
063 848 36 34
064 089 00 86
065 602 54 88

Nakon što je, prilikom realizacije projekta Poseta Starom sajmištu (starosajmiste.info) organizovan u KC Rex prvi seminar na ovu temu - pod naslovom Kako nAstaje fašizam, u proteklih godinu dana, u okviru Do(Govornih) programa KC Rex, bavili smo se pitanjem kako bi fašizam mogao nEstati. Ovaj kao i prethodni telefonsko-informativni seminar je tako i prilika za sažimanje i razmenu stečenih teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti, kao i podsetnik na do sada realizovane edukativne i debatne programe KC Rex i drugih organizacija i institucija koje su se bavile ili se i dalje bave ovom problematikom.

Seminar je deo projekta kojim se tim Govornih programa KC Rex bavi tokom ove i sledeće godine: Fašizam: edukacija i muzealizacija danas. Razgovori će svakako doprineti da se bolje definišu i artikulišu tekuće aktivnosti projekta.

Ilustracija: Saša Stojanović

Sva pitanja u vezi seminara kao i predstojećih aktivnosti možete postaviti i na fb stranici Govornih programa

Projekat „Fašizam: edukacija i muzealizacija danas" realizuje se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.