THe FAMA: TRENING PRAKTIČNE DRAMATURGIJE

Kulturni centar Rex | 15.12.2006. - 15.12.2006.
intenzivna trodnevna radionica, 15 - 17. decembar, 10:00 - 18:30 Trening praktične dramaturgije je intenzivna trodnevna radionica namenjena autorima koji pripremaju ili razvijaju radove iz oblasti savremenih izvođačkih umetnosti - bez obzira na disciplinarna određenja rada, kao i na to da li je neko već angažovan oko dramaturgije rada. Treninzi su koncipirani tako da ponude mnoštvo produktivnog dijaloga o umetničkom procesu, konceptualnim rešenjima i problemima povezanim sa nastajanjem predstave/rada, kao i intenzivni rad na dramaturškoj strukturi projekta i refleksiji umetničkog procesa od strane autora, saradnika i/ili izvođača.

Trening nije namenjen promociji nastajuće predstave/rada, već mogućnosti da se autori radova, zajedno sa svojim saradnicima, susretnu sa stručnjacima iz oblasti  savremenih izvođačkih umetnosti, i u kritičkom dijalogu sa njima promisle svoje zamisli, rešenja, probleme, pitanja koja nastaju u samom procesu rada.  U toku Treninga, gostujući dramaturzi (Gešoska, Sajko, Ivković), zajedno sa asistentom iz Beograda, će raditi na najviše osam projekata, koji su u tom trenutku u procesu planiranja, nastajanja ili razvoja.

Projekat organizuje od 2005. godine regionalna platforma THe FaMa, na kojoj sarađuju centri i časopisi za izvođačke umetnosti: Frakcija (Zagreb), Maska (Ljubljana) i TkH (Beograd). Projekat se realizuje u okviru Regionalne inicijative. Tokom sezone 2005/06. organizovali smo Treninge u pet gradova: Ljubljani, Beogradu, Zagrebu, Talinu i Dubrovniku, u njima je učestvovalo 15 gostujućih dramaturga/teoretičara izvođačkih umetnosti i preko 30 izvođačkih skupina. Dramaturške treninge u Beogradu će voditi gostujući stručnjaci: Iskra Gešoska, filozofkinja i teoretičarka umetnosti (Skoplje); Ivana Ivković, dramaturškinja (Zagreb) i Ivana Sajko, dramska spisateljica i dramaturškinja (Zagreb). Programska koordinatorka je Ana Vujanović, asistent-dramaturg, a organizator Marko Jovanov.

Svaki/a od prijavljenih autora/ki ili skupina treba da omogući gostujućim dramaturzima uvid u proces nastajanja predstave odnosno rada. U prostorijama REXa, autori će pokazati elemente na kojima aktuelno rade, ili delove već urađenog materijala; a ukoliko se radi o delu koje je već imalo premijeru, treba pripremiti materijale koji se odnose na proces kojim se delo dalje razvija. Radi uvida u proces rada, potrebno je kratko predstavljanje dosadašnjeg radnog procesa i aktuelnih dramaturških rešenja - koje bi trebalo da bude izvedeno pre svega uživo, a, ukoliko postoji potreba, putem audio i/ili video zapisa. Ukoliko se radi o radu zasnovanom na tekstu, neophodno je poslati tekst unapred, kako bi ga dramaturzi pročitali pre susreta.

Ovim Treningom želimo da otvorimo dijalog o procesu nastajanja radova u široj oblasti izvođačkih umetnosti, kao i praktičnih dramaturgija.  Zbog toga je učešće u Treningu besplatno, a Trening je namenjen svim autorima i skupinama iz savremenih izvođačkih umetnosti, koji smatraju da im je potreban produktivan, dinamičan i kritički razgovor o umetničkim procesima i odlukama.

Nosilac projekta: Centar za dramsku umjetnost, Zagreb

Partneri u projektu: Maska, Ljubljana & TkH-centar, Beograd

Organizator treninga U Beogradu: TkH-centar

Projekat finansira Balkan Trust for Democracy.