U MAŠINSKOM ODELJENJU - prvih 20 godina

Kulturni centar Rex | 29.4.2014. - 29.4.2014.
Prezentacija publikacija nastalih kao rezultat programske linije Raskršća istok zapad u okviru projekta Engine Room Europe (Mašinsko odeljenje Evropa)

Tokom protekle tri godine Kulturni centar Rex je zajedno sa još 11 kulturnih centara Evrope, realizovao projekat Engine Room Europe (Mašinsko odeljenje Evropa) namenjen održivosti nezavisnog kulturnog sektora, a u okviru kog je Rex, realizovao projektnu podtemu „Raskršća istok zapad". U okviru projekta i podteme priređeno je sedam debata, kao i tri umetnička boravka koji su se pretežno bavili opštim položajem radnika/radnica u kulturi, a posebno i problemima funkcionisanja nezavisnog kulturnog sektora u Srbiji i regionu.

Na prezentaciji će biti predstavljene:

- tri publikacije koje su nastale tokom umetničkih boravaka posvećenih: MIKROKULTURAMA (Vahida Ramujkić i Aviv Kuglanski), anketi među kulturnim radnicima i radnicama (Bojana Piškur i Đorđe Balmazović) i anketi sa pripadnicima različitih NVO koje deluju u polju kulturne produkcije (Ema Dauling i Dušan Grlja).

- sedam publikacija koje beleže stavove i mišljenja umetnica i umetnika, istraživača i istraživačica, aktivistkinja i aktivista u odnosu na različite obrađene teme održanih debata: društveni i ekonomski položaj nezavisnog kulturnog sektora u uslovima krize, Parada ponosa i politika, institucionalni tretman rada „Cigani i psi" Zorana Todorovića, značaj i sudbina zgrade Generalštaba, institucionalni i medijski tretman migranata itd...

Na prezentaciji će, o svojim iskustvima u učešću u različitim događajima i aktivnostima ovog trogodišnjeg projekta govoriti Marko Miletić (Kontekst kolektiv), Dušan Maljković (Kvir studije), Irena Šentevska (ko-urednica jedne od publikacija) i Mihailo Tešić, jedan od prevodilaca obimnog tekstualnog materijala.

Ove godine Kulturni centar Rex obeležava 20 godina postojanja i rada. Svesni da su u tih 20 godina i sam Rex i stotine projekata i programa koji su u njemu pripremani i/ili izvedeni prošli kroz različite faze i pozicije unutar mašinskog odeljenja ovdašnje kulturne politike i produkcije, ovaj događaj razumemo ne kao kraj već kao početak daljeg i ambicioznijeg programskog otvaranja ka svim pokrenutim temama, prilikom kog će nam, dosadašnji doprinosi velikog broja učesnika i učesnica ovog projekta, pomoći da što bolje sagledamo prošlost, sadašnjost i budućnost ovog kulturnog centra.

ve aktivnosti iz programske linije Raskršća istok zapad (realizovana u okviru projekta ENGINE ROOM EUROPE) finansirane su sredstvima Evropska komisije i Ministarstva kulture Republike Srbije. Pojedini događaji kofinansirani su sredstvima Fondacije za otvoreno društvo, Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kao i uz pomoć Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije u okviru projekta KULTURA U PROTESTU.