UMETNOST I NOVI MEDIJI U FRANCUSKOJ

| 25.10.2003. - 25.10.2003.
Praksa An Rokinji (Anne Roquigny)

Predavanje o kulturnoj praksi vezanoj za nove medije, koriscenje napustenih prostora u gradovima, zajednicke projekte vise evropskih partnera

organizacija: Francuski kulturni centar

Anne radi kao koordinator, urednik programa i promoter kulturnih inicijativa i projekata. Bila pomoćnik direktora centra CICV Pierre Schaeffer od decembra 1999. do oktobra 2002. Od oktobra 2003. je koordinator rada digitalnog art centra La gaîté Lyrique u Parizu. Radi i na projektu virtualnog umetnickog centra (Virtual Centre Media Net).

U subotu će govoriti o ovim inicijativama i publici predstaviti nekoliko umetnika i umetničkih grupa iz Francuske. Praksa Anne Roquigny je zanimljiva, inspirativna i nova za našu sredinu jer je vezana za upotrebnu naprednih tehnologija u savremenoj umetnosti, pretvaranje napuštenih prostora u kulturne centre, zajedničke projekte više evropskih partnera. Ann je u Beogradu i kako bi bolje upoznala ovdašnju scenu i stekla bolji utisak o mogućoj saradnji.