VAN OKVIRA/OFF FRAME: četvrti dan

Kulturni centar Rex | 7.12.2012. - 7.12.2012.
Grupa „Hajde da...", u saradnji sa Kulturnim centrom REX, organizuje drugi po redu regionalni festival angažovanog teatra, pod nazivom „Van okvira/Off Frame

PROGRAM:

REX
10:00 - 13:30 - Regionalni skup - Umetnici i marginalizovane grupe - mogućnosti i izazovi

14:00 - 15:30 - Smrt i život umetničkih intervencija (Izlagač Milan Marković).

17:00 - Predstava (koja se ne zove „pičke u kurcu")
Grupa autora, STANICA

20:30 - Performans/prezentacija radionice „Susret" (umetnici i korisnici
psihijatrijskih službi).

Dom omladine
22:00
 - Predstava „Crave by Sarah Kane"
Umetnička grupa IGNIS

 

Misija Festivala Van okvira je da okupi organizacije i autore koji se bave društveno angažovanom pozorišnom praksom u Srbiji i regionu, i da promoviše uključivanje u pozorišni rad i predstave one koji su u određenom društvenom kontekstu obespravljeni.
Finansijski gledano (mada i ne samo finansijski) kultura i umetnost su u krizi. Festival se ove godine realizuje u znatno redukovanim uslovima, što se odrazilo i na broj predstava koje će gostovati na festivalu (broj je duplo manji u odnosu na prošlu godinu). Ta situacija nas je podstakla da dodatno razmišljamo o ulozi koju bi festival trebalo da ima. Da li je njegova uloga prevashodno da bude „manifestacija" koja prikazuje primere dobre prakse na polju inkluzivnog i angažovanog teatra, ili više da formira platformu za uspostavljanje dijaloga.
Ove godine će na festivalu (u periodu od 04. do 10. decembra 2012. godine) jedan od glavnih fokusa biti da se uspostavi okvir za angažovanu (političku) umetničku praksu. Stoga će biti predstavljene angažovane prakse u dve sredine - Srbija (predavač Borka Pavićević) i Nemačka (predavač Florian Malzacher). To će biti prilika i da se uporede iskustva u odnosu politike i umetnosti u ovim zemljama, kao i šire u odnosu Balkana i Zapadne Evrope (gde o Zapadnoj Evropi govorimo u političkom, a ne geografskom smislu). Svoj angažovani rad će predstaviti i Lois Holzman iz Njujorka. Takođe će pokrenuti pitanje i efekata i trajanja umetničkih intervencija u političkom kontekstu (Milan Marković). Biće organizovan i regionalni skup na kome će se okupiti pozorišni stvaraoci koji su zainteresovani da razmenjuju svoja iskustva sa pripadnicima različitih društvenih grupa (osobe sa invaliditetom, ratni veterani, LGBT osobe, osobe pripadnici/ce nacionalnih manjina, žene žrtve nasilja....). Razgovaraćemo o tome šta umetnost može ponuditi društvu i šta društvu treba od umetnosti.
Na festivalu će gostovati pet pozorišnih predstava, biti prezentovani projekti koji promovišu pravo marginalizovanih grupa da se uključe u umetnički rad i organizovane teatarske radionice, na kojima će učesnici moći da steknu iskustvo o tome kako se u pozorištu može raditi sa osetljivim grupama.

Više informacija na www.off-frame.org

Festival su podržali: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Skupština grada Beograda - Sekretarijat za kulturu i Goethe institut.