Wostok

Kulturni centar Rex | 13.3.1998. - 13.3.1998.
Organizacija
Cinema Rex
Filmovi + izložba originalnih strip tabli

Danilo Milošev: Wostok je jedan od naoriginalnijih i najneobičnijih strip autora. Pripada generaciji autora koja se pojavila početkom devedesetih godina i kroz čiji rad se prelamaju burni politički događaji u našoj zemlji.