„VRUĆ KROMPIR ili šta je socijalni problem u Zemun Polju?“

Kulturni centar Rex | 6.6.2015. - 6.6.2015.
Organizacija
Cinema Rex
Na seminaru će biti razmatrani raznovrsni problemi koji kontinuirano opterećuju stanovnike ovog naselja a koji u mnogome odslikavaju društvo u kome živimo.

Na seminaru će biti razmatrani raznovrsni problemi koji kontinuirano opterećuju stanovnike ovog naselja a koji u mnogome odslikavaju društvo u kome živimo.

Veći broj korisnika socijalnih stanova u naselju Kamendin već duže vreme ne plaća komunalne troškove i zbog nagomilanog duga mnogima od njih se preti iseljenjem. Iako najveći deo njih jednostavno nema i iz različitih razloga ne može ni doći do sredstava za izmirenje duga, rešenje ovog problema neprekidno se odlaže što doprinosi teškoj neizvesnosti i neprekidnoj egzistencijalnoj i emocionalnoj krizi velikog broja porodica.

U takvim opštim okolnostima, dolazilo je i do međunacionalnih sukoba, provokacija pa i demonstracija većeg broja građana sa slučajevima vređanja i teških pretnji na račun korisnika socijalnih stanova romskog porekla. Izveštavanje medija o tim događajima dodatno je opterećivalo svakodnevicu života u naselju, doprinoseći naizgled nerazmrsivom klupku ekonomsko-političkih problema Zemun Polja, Beograda ali i celog društva.

U protekla dva meseca, u razgovorima tima Govornog programa Kulturnog centra REX (uglavnom sa stanovnicima Kamendina), formulisane su neke bazične teme koje će, kao osnova za promišljanje organizovanijeg institucionalnog i aktivističkog delovanja u vezi sa ovom problematikom, biti razmatrane na predstojećem seminaru.

Izlaganja:
Socijalno stanovanje u situaciji nagomilanog duga, izlagač Danilo Ćurčić
Izveštavanje medija o protestima u Kamendinu u novembru 2013. godine, izlagač Tadej Kurepa
Svakodnevica života i rada korisnika socijalnih stanova, izlagač Denis Ferizović

Zaključna tema „Šta je važno sada a šta u perspektivi?“ biće otvorena za kraća izlaganja svih prisutnih.

Ove teme ne samo da obeležavaju svakodnevni život stanovnika ovog naselja već ilustruju i moć i nemoć, i političko znanje i volju kao i neznanje i nedostatak volje države/grada i društva da se sa njima adekvatno bave, zbog čega je seminar verovatno svakome i potreban i zbog čega je i otvoren za sve zainteresovane učesnike i učesnice.

Seminar je deo Govornog programa Kulturnog centra REX koji se realizuje uz podršku Fonda za otvoreno društvo. Pripremljen je u saradnji sa Regionalnim centrom za manjine i nvo „Poslednja nada“ iz Zemun Polja.