AFANISIS ILI O PRESVLAČENJU

Kulturni centar Rex | 18.12.2015. - 18.12.2015.
Predstava je hibrid dramskog, plesnog, fizičkog, dokumentarnog teatra i u određenim delovima omogućava interakciju sa publikom.

 

Produkcija: GRUPA „HAJDE DA..."
Koproducenti: KC „REX" i KC „MAGACIN"
Premijera: 5. jun 2015., Kulturni centar „REX", 20h

Predstava je hibrid dramskog, plesnog, fizičkog, dokumentarnog teatra i u određenim delovima omogućava interakciju sa publikom.

Koncept i tekst: Marko Pejović
Koreografija i kostim: Boris Čakširan
Muzika: Vladimir Pejković
Igraju: Jana Milenković, Marijana Kraker, Natascha Schmelz, Predrag Kotur, Stojan Simić, Boris Čakširan
Plesni pedagozi: Jovana Rakić, Bojana Mišić
Scenski govor: Jelena Stojiljković, Milica Ponjavić
Tehnička podrška: Jugoslav Hadžić, Bojan Palikuća, Marko Milinković
Finansijska podrška: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Prince Claus Fund

O predstavi:
Ako pođemo od premise koja se može sresti u teorijama roda (Batler, 1988) da rod predstavlja niz insturkcija koje pratimo, za njih se vezujemo, doživljavamo ih kao sopstevene odrednice, te ih stalno uvežbavamo, onda ima smisla da se rod i odigrava, izvodi na sceni. Transvestitizam je kao praksa odevanja i ponašanja uvek imala i izvedbeni karakter, a svojom neuklopljenošću u dihotomne rodne kategorije, i subverzivni potencijal. Njega su koristili mnogi, ali je posebno zanimljivo da su nosioci građanskog oslobodilačkog pokreta u Velsu u periodu od 1839. do 1843. protestujući protiv loših uslova rada, oblačili „žensku" odeću i nazivali sebe Rebeka i njene kćeri. Predstava upravo ukazuje na pobunjenički karakter transvestitizma, ali pojavu presvlačenja postavlja u politički i partijski kontekst. Dok transvestitizam posmatra kao subverzivan, na političko presvlačenje (politički vestitizam) ukazuje kao na praksu čija je funkcija da do promena nikada ne dođe.