Čitajuća grupa: Kornelijus Kastorijadis - Pokreti 60-ih godina

Kulturni centar Rex | 27.9.2018. - 27.9.2018.
Nastavljajući sa čitanjem tekstova koji se bave temom 1968. godine i nove levice, ovog četvrtka bavimo se Kornelijusom Kastorijadisom i njegovom analizom pokreta šezdesetih godina.

Da li 1968. godinu možemo posmatrati samo kao niz nepovezanih protesta ili kao godinu revolucije? Da li je ta revolucija propala ili je samo promenila svet na jedan manje očigledan način? Da li pola veka kasnije možemo da tražimo inspiraciju u događajima koji su se odigrali tada, a da ih pri tom ne romantizujemo i ne idealizujemo? Da li je takozvana Nova levica samo dovela do rasparčavanja već podeljenog globalnog pokreta ili je otvorila vrata za nove i drugačije borbe?

Na ova i druga pitanja pokušaćemo da odgovorimo uz čitanje 3 kratka teksta:

Herbert Markuze - Poraz nove levice (1975)
Kornelijus Kastorijadis - Pokreti šezdesetih godina (1986)
Imanuel Volerstin - Revolucija kao strategija i taktika transformacije (1995)

Tekstove u PDF formatu možete skinuti sa sledećeg linka:
https://goo.gl/nMXtEB


Organizacija: Samoobrazovni univerzitet ,,Svetozar Marković"

FB event: Čitajuća grupa: Kornelijus Kastorijadis - Pokreti 60-ih godina