DANI KULTURE MANJINA

Kulturni centar Rex | 8.8.2002. - 8.8.2002.
Predstava "MINETTI" slovačkog pozorišta "Vladimir Hurban Vladimirov" (Bački Petrovac), organizacija: Savezno minisatrstvo nacionalnih i etničkih manjina

...