Demokratija za sve: Politička participacija LGBT osoba u Srbiji

Kulturni centar Rex | 18.6.2016. - 18.6.2016.
Organizacija
Cinema Rex
Forum civilnog društva - Demokratija za sve: Politička participacija LGBT osoba u Srbiji ima za cilj otvaranje šireg dijaloga o uključivanju LGBT ljudskih prava u programe i statute političkih partija u Srbiji, kao i podizanje vidljivosti političke participacije LGBT osoba.

Forum civilnog društva je otvoren za dijalog predstavnika političkih partija, ambasada i stranih misija u Srbiji, kao i za aktiviste/kinje civilnog društva Srbije.

U okviru Foruma predstaviće se tri istraživanja: "Politička participacija LGBT osoba u Srbiji", "Odnos predstavnika organa javne vlasti prema diskriminaciji u Srbiji", i "Političke partije o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i LGBT zajednici - Od načela do konkretnih mera".