GDE SU BILI: SANJA PETKOVSKA

Kulturni centar Rex | 22.7.2019. - 22.7.2019.
Sanja Petkovska o učešću na konferenciji „Predviđanje ekonomije budućnosti i budućnost političke ekonomije" održanoj od. 3. do 6. jula 2019. godine u gradu Lil, Francuska

U Lilu, flamanskom gradu na severoistoku Francuske, početkom jula održana je jedna od najvećih konferencija koja okuplja akademsku, umetničku ali i aktivističku populaciju fokusiranu na probleme (kritičke) politčke ekonomije. Iza orgnizacije ove velike konferencije koja je okupila više od 700 ljudi iz čitavog sveta stoji nekoliko udruženja među kojima su najznačajnija Francuska asocijacija za političku ekonomiju (AFEP) i Međunarodna inicijativa za promociju političke ekonomije (IIPPE). Program konferencije bio je izuzetno kompleksan i kvalitetan, premda se najveći deo istog nije mogao ispratiti, obzirom na to da se veliki broj pojedinačnih sesija odigravao simultano. Ovaj događaj je pre svega bio prilika da udruženja koja učestvuju u njegovoj organizaciji održe redovne godišnje sastanke svog članstva, ali i da se zainteresovani umreže i povežu sa članstvom ovih profesionalnih asocijacija, postanu njihov član i uključe u njihove redovne i vanredne aktivnosti.

Priču o svom učešću na ovoj konferenciji Sanja će pričati iz pozicije istraživačice koja svoj budući akademski angažman želi da posveti pitanju sve složenijih odnosa ekonomije i kulture, ključnih za oblasti savremene kritičke društvene teorije i političke ekonomije. Odnos baze i nadgradnje u savremenom društvu okrenut je naglavačke, dok je eksplanatorni potencijal materijalističke argumentacije znatno oslabljen. Polazna tačka narativa ovog akademskog putopisa je geopolitičko pozicioniranje na postsocijalističkoj periferiji na kojoj pripadnicima akademskog proletarijata u potrazi za (stabilnim) radnim angažmanom funkcionisanje postaje gotovo nemoguće izvan određenih klika i interesnih grupa. Svaki pojedinačni napor koji se odvija mimo utabanih institucionalnih struktura finansiranja zahteva ne samo snažnu motivaciju i inicijativu, već i veliku upornost i povoljan sticaj okolnosti, te je stoga sve samo ne 'suvoparna akademska stavka' u radnoj biografiji. Tako da će priča o učešću na konferenciji u Lilu biti priča o neizbežnom preklapanju akademskog i aktivističkog angažmana, ali i o ličnim naporima u sklopu datih struktura znanja koji daju rezultate.

SANJA PETKOVSKA je stekla zvanje doktora kulturoloških nauka 2017. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Živi na beogradskoj periferiji i ima status samostalnog istraživača trenutno angažovanog na nekoliko međunarodnih inicijativa i projekata. U oblasti kritičke društvene teorije i političke ekonomije namerava da se bavi pozicioniranjem postsocijalističkih zemalja u sklopu globalnih geopolitičkih struktura moći, ali i reaktuelizacijom progresivističkog kritičkog projekta u kontekstu dijaloga između postkolonijalnih i postsocijalističkih zemalja.

Program KC Rex GDE SU BILI ŠTA SU RADILI tokom poslednjih 17 godina predstavlja stručnoj i široj publici iskustva umetnika i umetnica, aktivistkinja i aktivista, naučnih i kulturnih radnica i radnika koji različitim profesionalnim povodima gostuju, rade i sarađuju u inostranstvu.