Dijalog među dijalozima #4

Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani Kraljevo | 30.3.2018. - 30.3.2018.
Kosovo, između sila istorije i istorizacije Na četvrtoj debati iz serije Dijalog među dijalozima bavićemo se pristupima i metodama izučavanja i pisanja novije istorije Kosova. Činjenica da je u svim pregovorima, dogovorima i odlukama u vezi Kosova u moderno doba, faktor koncipiranja i razumevanja njegove istorije bio jedan od presudnih, zahteva obraćanje posebne pažnje na postulate i načine istoriografskih proučavanja i prikazivanja istorije ovog područja u naučno-stručnom domenu a posredno i u drugim publicističkim i reprezentativnim domenima, bilo u sferi obrazovanja, umetnosti i kulture, političke i medijske retorike i propagande itd.

Dijalog će se voditi o stvarnim i mogućim, preovlađujućim i latentno prisutnim metodama istoriografskog rada i njegovih teorijskih i praktičnih rezultata. Novo izdanje knjige Petrita Imamija „Srbi i Albanci kroz vekove", kao svojevrsni trotomni feljton o bilo nenapisanim, bilo nedovoljno proučavanim, pisanim ili čitanim temama i materijalima za savremenu istoriju Kosova, biće povod za ovakvu diskusiju.

Učesnici: dr Marija Obradović, istoričarka (Beograd), Vojkan Trifunović, istoričar (Kraljevo), Miloš Timotijević, istoričar (Kosovska Mitrovica), Miloš Damjanović istoričar (Kosovska Mitrovica).

Snimci prethodnih debata, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, dostupni su na sajtu rexfiles.b92.net

Organizacija i produkcija: Kulturni centar Rex/Fond B92

Zahvaljujemo na pomoći u organizaciji Narodnoj bibiloteci „Stefan Prvovenčani", Kraljevo

Ovaj projekat Govornih programa Kulturnog centra Rex podržan je od Fondacije za otvoreno društvo Srbija

//


Učesnici/e u dijalogu:

Dr Marija Obradović je saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu. Objavila je veliki broj naučnih radova u zemlji I inostranstvu, od koji su najznačajniji: knjige"Narodna demokratija" u Jugoslaviji 1945-1952, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1995, Hronika tranzicionog groblja. Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1988-2012, Nova srpska politička misao, Beograd, 2017, studije,"The Sociohistoric Roots of East European Nationalism ", Canadian Review of Studies in Nationalism, no.1-2/1997, University of Prince Edvard Island (Canada), "The Ruling Party", u The Road to War in Sebia. Treauma and Catharsis, edited by Nebojša Popov, Central European University Press, Budapest, 2000, "Milliyetcilik ve Avrupacilik Arasinda: Dogu Avrupa Elitlerinin Durumu", u Soguk Savas Sonrasinde. Avrupa ve Turkiye, Der: Cem Karadeli, Ayrac Yayinevi, Ankara, 2003,"Privatisation and the break up of Yugoslavia", South East Europe Review, Issue 02/2007, "From Revolutionary to Clientelistic Party: The Comunist Party of Yugoslavia 1945-1952, East European Politics and Societies and Culture, Volume 27, Number 3, August 2013, "

Miloš M. Damjanović (1985) doktorand je istorije na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Bavi se istraživanjem prošlosti jevrejske zajednice na Kosovu i Metohiji, jevrejstvom na jugoslovenskom prostoru, Holokaustom na tlu Jugoslavije, kao i srpskom i jugoslovenskom istorijom druge polovine 19. i prve polovine 20. stoleća. Učesnik je mnogobrojnih naučnih konferencija održanih u zemlji, regionu i inostranstvu. Objavljuje radove na srpskom i engleskom jeziku, u domaćim i stranim stručnim časopisima, kao i u zbornicima sa konferencija. Za dosadašnje radove nagrađivan je više puta na godišnjim konkursima organizovanim od strane Saveza jevrejskih opština Srbije za radove sa jevrejskom tematikom.


Miloš Timotijević
 (1989, Kosovska Mitrovica). Završio osnovne i master studije istorije na Filozofskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Teme diplomskog i master rada, kao i najuža oblast bavljenja istorijom je Kosovo i Metohija u XX veku, sa posebnim osvrtom na kosovskomitrovački srez i društveno-politička kretanja u njemu. Takođe se bavi istorijom Srbije i Jugoslavije u XIX i XX veku. Ima nekoliko radova na pomenute teme. U NVO Aktiv radio na projektu „Razokviravanje istorije" zajedno sa partnerima iz ReEX-a (Beograd), Documenta (Zagreb) i BASOCa (Banja Luka), kojim su istraživani hegemoni okviri sećanja i njihov uticaj na oficijelne interpretacije i reprezentacije istorije na prostoru bivše Jugoslavije. Učesnik i izlagač u nekoliko TV emisija koje su se bavile istorijom Kosova i Metohije, a takođe i predavač na istorijskim večerima u klubu „Kulturno sklonište", koje su osnovali studenti u Kosovskoj Mitrovici.

Vojkan Trifunović, istoričar iz Kraljeva. Radi kao nastavnik istorije u kraljevačkim osnovnim školama. Aktivista nekoliko neformalnih i nevladinih organizacija: Pozitivna Omladina, Kvart, AKC Heroj Maričić. Piše za lokalne i regionalne portale (Krug, Infokraljevo, Vice, itd). Predmet istraživanja: istorija Kraljeva (društvo, kultura, Drugi svetski rat, period SFRJ), istorija anarhizma na prostoru bivše Jugoslavije, istorija subkultura. Kao spoljni saradnik, učestvuje u organizaciji različitih događaja u lokalnim kulturnim institucijama: Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani", Kulturni centar „Ribnica", Kulturni centar „Evergreen".


//


REX U GOSTIMA - DIJALOG MEĐU DIJALOZIMA

Cilj projekta je diskutovanje i rasvetljavanje relacija koje se kolokvijalno nazivaju „odnosima između „Srba i Albanaca" ali svakako obuhvataju mnogo složenije, kako aktuelne političke, tako i istorijske društvene, ekonomske i kulturne odnose i veze bilo u regionu bivše Jugoslavije, na Balkanu, u Evropi i svetu. U kontekstu nedavno pokrenutog Unutrašnjeg političkog dijaloga o Kosovu koji iako teži širokim konsultacijama neminovno propušta da uključi brojne relevantne teme i aktere, ove diskusije bave se istorijom i kompleksnim karakterom aktuelnih političkih stanja, situacija i njihovih postojećih i mogućih tumačenja. Diskusije na različite teme, kojima se neminovno osvrće na „srpsko-albanske odnose" kroz istoriju da bi se razumele u savremenom kontekstu, kao povod koriste novo izdanje knjige Petrita Imamija „Srbi i Albanci kroz vekove" koja će kao donacija Fonda za otvoreno društvo biti distribuirana u veći broj javnih i univerzitetskih biblioteka u Srbiji.

Serija dijaloga počela je razgovorom između starijih aktivista i mlađih naučnih istraživača u Kulturnom centru Rex u Beogradu. Aktivistička i akademska znanja i iskustva često se prepliću i kritički suprotstavljaju svoje metode i dostignuća u polju razumevanja politike, tako da je ova debata ponudila prepoznavanje raznih pozicija i perspektiva u stavovima i promišljanjima brojnih istorijskih i aktuelnih pitanja u vezi sa Kosovom. Na drugoj debati, koja je održana u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu, razmatrani su savremeni i istorijski odnosi između i unutar Srbije, Kosova, Jugoslavije, Balkana, Evrope i sveta, u svetlu istorije i aktuelnosti ekonomskih i socijalnih politika i kriza, te njihove interakcije sa definisanjima, razumevanjima i istorijama nacionalnog pitanja. Dijalog je bio koncipiran kao suprotstavljanje teorijskih znanja i pretpostavki o ovim interakcijama i praktičnih iskustava i ishoda socijalističkih politika druge Jugoslavije u oblasti socijalnih i nacionalnih pitanja. Na trećoj debati, na niškom univerzitetu, učesnici su se bavili okvirima razumevanja i interpretacije „Kosovskog pitanja", kao dela istorije balkanskih naroda i država. Dijalog u Nišu ponudio je sagledavanje tradicionalno shvaćenih levih i desnih političkih razumevanja i pozicioniranja pitanja Kosova u kontekstu Balkana i „balkanizma", kao realnih i imaginarnih okvira tretmana ovog područja i njegove istorije u međunarodnim ili u lokalnim, nacionalnim politikama. Nakon Kraljeva, debate će se održati u Vranju i Preševu.

Projekat je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbija.