IZA OGLEDALA

Kulturni centar Rex | 4.6.2012. - 4.6.2012.
Organizacija
Cinema Rex
Sa već izvedenim koreografskim komadom, serijom fotografija, kao i dokumentarnim filmom o procesu, ova otvorena grupa je zakoračila u još jedan pokušaj - u kabare

Iza Ogledala je jedinstvena inicijativa rođena zime 2011. godine na predlog grupe transrodnih seksualnih radnica iz Beograda. Jedinstvena po tome što je ne definiše forma ili medija, ona spaja umetnike i seksualne radnike u opisivanju socijalnih, političkih i pravnih okvira koji utiču na društveni status i život ove marginalizovane grupe, konačno tražeći od javnosti da se uključi u širi diskurs o pitanjima ljudskih prava. Ona nije samo kreativni proces ili puki izraz, već preuzimanje odgovornosti i traženje vidljivosti.

Sa već izvedenim koreografskim komadom, serijom fotografija, kao i dokumentarnim filmom o procesu, ova otvorena grupa je zakoračila u još jedan pokušaj; u kabare.

Složenost, a tako i opasnosti u ispitivanju rodnog identiteta i seksualnog rada, stopile su prethodne faze ovog projekta u uravnoteženu mešavinu eksplicitnog i neuhvatljivog. Ovog puta je stvarnost njihovih života našla svoj izraz i vidljivost u sirovoj formi kabarea.

Projekat Iza Ogledala je realizovan uz podršku Aids Fonds Netherlands.

KABARE: IZA OGLEDALA

Kabare (iz francuskog cabaret) је vrsta zabavnog pozorišta. Program kabarea se uglavnom sastoji od izvedaba šansona, skečeva, satira i kratkih predstava o temama političkog,.kritike društva ili umetničkog pravca.

Seks rad [eng. sex work] sporazumno pružanje seksualnih usluga između odraslih osoba sa uslovima koji se podrazumevaju između prodavca i korisnika usluga. Po definiciji, seks rad znači da je odrasla žena, muškarac ili transrodna osoba koja učestvuje u razmeni pomenutih usluga, pristala na to (dobrovoljno), čime se razlikuje od trafikinga.

Transseksualac

1. osoba koja je trajno preuzela ulogu suprotnog pola i potpuno se identifikuje sa njim.
2.osoba koja se podvrgla medicinskim i hirurškim intervencijama kako bi dobila sekundarne polne karakteristike suprotnog pola.

Transrodnost је opšti pojam koji se primenjuje na pojedince, ponašanja i grupe koje uključuju tendencije koje odstupaju od uobičajene uloge rodova.

Transrodnost je stanje rodnog identiteta osobe (samoidentifikacija kao muškarac, žena, nijedno ili oboje) koje se ne poklapa sa dodeljenim rodom (identifikacija kao muškarac, žena ili interseksualna osoba bazirana na biološkim osobinama) te osobe. Transrodnost ne implicira nijednu specifičnu seksualnu orijentaciju; transrodni ljudi mogu da se identifikuju kao heteroseksualci, homoseksualci, biseksualci, panseksualci, poliseksualci ili aseksualci; postoje i ideje da konvencionalne kategorije seksualnog opredeljenja nisu adekvatne ili primenjive na transrodne osobe.

Društvena izolacija se odnosi na potpuni ili gotovo potpuni nedostatak kontakta sa društvom i društvenim grupama. Uobičajeno je prinudna.

Marginalizacija je potiskivanje na beznačajnu ili nemoćnu poziciju unutar društva ili grupe.

 


KABARE: IZA OGLEDALA

IGRAJU:
Gordana Mitrović
Katarina Jovanović


TIM:
Draško Adžić, Dušan Petrović, Elena Santovac, Ilija Milošević, Ivana Todorović, Jelena Radović, Jovan Pešić, Milica Kolarić, Mirjana Gvozdenović, Nikola Vrzić, Olga Dimitrijević, Staša Plećaš, Vladimir Bjeličić

POSEBNO HVALA:
Aleksandru Saši Iliću, Dušici Parezanović, Ivani Kozomari, Jovanki, Jeleni Ilić, KC Grad, Milici Mitić, Rajki, Rekonstrukciji Ženski Fond, UK Parobrod, Vlatku Iliću