Jednorog sa plaštom - Marcus Meta Magdalena (Kanada/Češka/Irska)

Kulturni centar Rex | 16.12.2013. - 16.12.2013.
FESTIVAL VAN OKVIRA / OFF FRAME Živeći život strejt žene, lezbejke, transrodne osobe, transeksualnog gej muškarca, transeksualnog strejt muškarca, i na kraju osobe neodređenog roda, Markus Magdalena će staviti u prvi plan temu koja je često kontroverzna.

 

 

 

 

Koncept i izvođenje: Marcus Meta Magdalena
Dizajn svetla: Marcus Meta Magdalena

Fotografija: Emma Jervis 

Živeći život strejt žene, lezbejke, transrodne osobe, transeksualnog gej muškarca, transeksualnog strejt muškarca, i na kraju osobe neodređenog roda, Markus Magdalena će staviti u prvi plan temu koja je često kontroverzna. Intenzivirana iskustvom zavisnosti, beskućništva i depresije, priča Markusa  Magdalene „Jednorog sa plaštom“, je teatarski medijum zagovaranja za prava svih. Svako od nas ima moć da utiče na onog drugog, bilo iz straha ili ljubavi, kao individua ili zajednica. I onda dođe trenutak koji prevazilazi tačku izbora i doseže do istine instinkta – do mesta gde smo ono što jesmo. Ovo je stvarna priča, priča stvarnog života... o jednorogu i njegovom plaštu.

Trajanje: 60 minuta
Predstava je plesna i ne zahteva prevod na srpski znakovni jezik. Organizovana je  audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ce kolica.

 

FESTIVAL VAN OKVIRA / OFF FRAME
14. - 18. decembar 2013.

Grupa „Hajde da..." u partnerstvu sa Kulturnim centrom REX, organizuje treći po redu regionalni festival angažovanog teatra, pod nazivom „Van okvira/Off Frame".

Misija festivala je da okupi organizacije i autore koji se bave društveno angažovanom pozorišnom praksom u Srbiji, regionu i šire, i da promoviše uključivanje u pozorišni rad i predstave onih koji su u određenom društvenom kontekstu obespravljeni.

Festival je regionalnog karaktera i okuplja umetnike/ice sa prostora bivše Jugoslavije (koji je ovde određen kao zajednički kulturni prostor sa mnogo sličnosti i razlika). Važno je da se na festivalu nađu i umetnici iz zemalja u kojima su se delom dešavali i neki drugačiji istorijski procesi, kao što je slučaj sa zemljama Zapadne Evrope (ovu sintagmu koristimo u političkom, a ne geografskom smislu), kako bi u odnosu na njih mogla da se napravi određena refleksija našeg „kulturnog prostora".


OVE GODINE NA FESTIVALU

Dok se sa jedne strane o telu može govoriti u smislu kako ono doživljava i kako sebe locira u vremenu i prostoru, sa druge strane se na telo može gledati kao na društveni objekt, kao tekst koji je napisan od strane raznolikih institucija. Diskurs o telu se može koristiti kao dobar primer kontinuuma od ličnog do društvenog, te mislimo da će angažovana pozorišna praksa koja u svoj fokus postavlja pitanja tela (kao subjekta, objekta ili sredstva), artikulisati i druga društvena pitanja. Stoga se okosnica festivala za ovu godinu kreće od politike tela do tela politike.

Festival će ugostiti osam pozorišnih predstava/performansa, koji prezentuju angažovanu praksu u Srbiji, Hrvatskoj, Irskoj i SAD. Predstave ukazuju na tela sa funkcionalno drugačijim kapacitetima („Zaplešimo", "Potpourria /Grit", „Grad", koje izvode umetnici sa i bez invaliditeta), na tela dekonstruisanog rodnog identiteta („Jednorog sa plaštom", „Hermafroditi duše"), na nezaštićena, izložena, odnosno „ogoljena" tela („Accumulated figures", „Exposé") i na partijska-rukovodeća tela („Lice bez tela"). Biće prikazan i dokumentarni film koji ukazuje na društvo kao telo/mašinu („Jugoslavija, kako je ideologija pokretala naše kolektivno telo").

Tokom festivala će biti organizovani prezentacije/predavanja (o angažovanoj umetničkoj praksi, o upotrebi tela u umetnosti, o odnosu jezika i tela, o telu u poretku kapitala...), kao i radionica („Šta staviti na kocku?") koja se bavi odnosom građanskog delovanja i institucije (institucionalnog tela).

Tim festivala „Van okvira / Off Frame"


FESTIVAL SU FINANSIJSKI PODRŽALI:

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije, Skupština grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Erste Banka i Erste fondacija.