KVAR festival

| 12.10.2006. - 15.10.2006.
Organizacija
Kulturni centar Rex
12 - 15. oktobar, performans, panel diskusija treći Queer Beograd festival "Kvar - The Malfunction"! U srpskom jeziku ne postoji adekvatan prevod za reč queer, a ne postoji ni jedna druga reč kojom bi moglo da se objasni šta se misli kada se kaže da queer predstavlja više od jednakosti za LGBT populaciju.

Ona označava radikalno povezivanje različitih politika i kreiranje načina življenja u ovom svetu. Ime ovogodišnjeg festivala je poigravanje sa terminom queer (kvir) i tehničkim izrazom za tj. kvarom u kapitalističkom, nacionalističkom, rasističkom, militarističkom, seksističkom i homofobičnom sistemu.

Za više informacija pišite na: queerbeograd@yahoo.co.uk

četvrtak, 12. oktobar, 20:30

Queercore performans

petak, 13. oktobar

17:30 - 19:30 panel diskusija: Queer otpor militarizmu

20:00 filmovi

subota, 14. oktobar

17:30 - 19:30 panel diskusija: Queer otpor klerikalizmu, konzervatizmu i fašizmu

20:30 Čas veronauke, AKUD Megalofon

nedelja, 15. oktobar

14:00 - 16:00 direktna akcija