Tribina «Srebrenica-mapiranje genocida: savremeni edukacijski model»

Kulturni centar Rex | 15.12.2011. - 15.12.2011.
...

Konferencija u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava BiH ima za cilj da iz različitih uglova rasvetli važnost ovog Projekta za proces suočavanja s prošlošću i da identifikuje njegov potencijal da bude upotrebljen u širem društvenom kontekstu, sa posebnim naglaskom na medije.

Nakon projekcije mape «13. juli, 1995», održaće se razgovor sa istaknutim javnim ličnostima, predstavnicima/ama nevladinih organizacija koje se bave kako edukacijom, tako i zaštitom ljudskih prava, novinarima/kama, te aktivistima i aktivistkinjama Inicijative. Tribinu će moderirati Marijana Toma, a učesnici će biti:
➢ dr. Branka Prpa, istoričarka, naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije
➢ dr. Jovo Bakić, sociolog, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
➢ Dejan Ilić, autor knjige "Tranziciona pravda i tumačenje književnosti: srpski primer"
➢ Nadežda Gaće, novinarka , glavna i odgovorna urednica Novog magazina, te
➢ Alma Mašić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava BiH, organizacije koje realizuje projekat.

Na 15. godišnjicu genocida u Srebrenici, u julu 2010. Inicijativa mladih za ljudska prava BiH predstavila je javnosti projekat „Srebrenica-mapiranje genocida" koji je realizirao FAMA tim, na čelu sa Suadom Kapić. Ukupnog trajanja 220 minuta, 17 mapa uvode novi žanr «dokumentarnu animaciju» kroz dokaze (tekstovi, fajlovi, crteži, fotografije, video) iz više stotina izvora i predstavljaju hronologiju izvedbenog dela genocida u Srebrenici, odnosno period od 6. do 19. jula, 1995. godine.

Od jula 2010. web stranica www.srebrenica-mappinggenocide.com počela je svoj život, a posle Sarajeva i Beograda, uz pomoć regionalnih medija projekat je doživio brojne prezentacije u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Kao posljednja faza, u junu 2011. aktivirana je dvojezična interaktivna web-stranica, putem koje je moguće pristupiti svim informacijama, materijalima, video-insertima i drugim «dokumentovanim dokumentima».