NAPRAVI ME: Između umetnosti i aktivizma

Kulturni centar Rex | 13.6.2011. - 13.6.2011.
Organizacija
Cinema Rex
predavanje Katharine Jesberger (Mz Baltazar's Laboratory)

20:00-22:00

video kolektivi iz 70tih - predavanje i panel diskusija


Predavanje će pružiti uvid u neke od svetski poznatih video-pokreta iz 70tih, njihove ideje, strategije i aktivnosti, sa posebnim fokusom na italijansku "Laboratorija militantne komunikacije" (Laboratorio di Comunicazione Militante), koja se koncentrisala na jezik masovnih medija. U okviru panela, želim da vas pozovem da razgovaramo o sličnostima i razlikama izmedju hakerskih prostora i aktivizma danas, imajući u vidu promene društvenog konteksta i tehnološki razvoj, na jednoj strani, kao i slične savremene probleme na drugoj (npr video nadzor, manipulaciju medija i poruka kroz vizuelne kodove itd.)

Festival ‘Napravi Me!' je zamišljen kao serija radionica o izradi i upotrebi različitih DIY uređaja uz kriticki osvrt na prisustvo tehnologije u javnom i zajedničkom prostoru. Radionice su namenjene tehnički upucenim ženama i devojkama, kao i entuzijastima svih rodova, bez ikakvog prethodnog znanja. Radionice će voditi umetnice i aktivistkinje okupljene oko nezavisnih samoorganizovanih inicijativa iz Holandije, Austrije i Srbije a baviće se prišluskivanjem elektromagnetnih talasa, analizom wireless internet saobracaja, upotrebe satelitskog signala za GPS i solarne energije za napajanje. Polaznice i polaznici će naučiti kako da naprave i modifikuju uređaje za prijem i čuvanje podataka koje sakupe. Tokom cetiri dana radionica tipa ‘svako svakog uči', istraživaće se prisustvo tehnologije na ulicama Beograda. Igraćemo se sa mogućnostima alternativne upotrebe tehnologije u svakodnevnom životu. Cilj je da se, kroz tematiku na relaciji između tehnologije, umetnosti i (h)aktivizma preispitaju datosti koje nam tehnologija nameće kao i da se podstakne razumevanje i aktivno učešće u njenoj izradi. Radionice su osmišljene tako da osposobe i ohrabre polaznice da rade sa svakodnevnom tehnologijom i prilagode je svojim potrebama. Od njih se ne očekuje visoko tehničko predznanje već radoznalost da upoznaju i modifikuju tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
Radionice su primarno namenjene ženama i devojkama sa iskustvom u nekoj vrsti aktivizma i interesovanjem za umetnost i tehnologiju. Od polaznica se očekuje interesovanje da ‘otvore kutiju i pogledaju unutra' i otvorenost ka učenju novih veština. Jedan od važnih rezultata realizacije ovog programa biće umrežavanje različitih aktera na ovoj sceni. Očekujemo da kroz ovu mrežu nastavimo da saradjujemo i podržavamo jedne druge, dugo nakon festivala.
Radionice će se odvijati tokom 4 dana, sa dve do tri paralelne radionice. Glavni program je isključivo ženskog karaktera, zamišljen kao razmena znanja ‘žene ženama' u jednom autonomnom ženskom prostoru. Program ce jednim delom biti otvoren za učešće svih zainteresovanih, sa ciljem da otvorimo naše aktivnosti i sadržaj prema svima sa kojima delimo svakodenvni prostor, kao što se i radionice bave našim svakodnevnim okruženjem.

Organizuje: http://zenergija.org/
Učestvuju: http://www.mzbaltazarslaboratory.org/, http://genderchangers.org/
Podrška: rekonstrukcija zenski fond