Off frame festival: Predstava „ONA“

Kulturni centar Rex | 27.11.2015. - 27.11.2015.
Grupa „Hajde da…“ organizuje peti po redu regionalni festival društveno angažovanog teatra Van okvira / Off Frame u saradnji sa Kulturnim centrom Rex, galerijom HUB12 i Impact Hub-om. Misija festivala je da okupi organizacije i autore koji se bave društveno angažovanom pozorišnom praksom u Srbiji, regionu i šire, i da promoviše uključivanje u pozorišni rad i predstave onih koji su u određenom društvenom kontekstu obespravljeni. Festival je regionalnog karaktera i okuplja umetnike/ice sa prostora bivše Jugoslavije (koji je ovde određen kao zajednički kulturni prostor sa mnogo sličnosti i razlika).

Narodno pozorište „Toša Jovanović", Zrenjanin
Lica: Hana II je Jelena Đulvezan, Hana I je Alisa Lacko. A zapravo su jedna jedina Hana.
Režija i koncept: Mia Knežević
Scenografija i scenski dizajn: Miljena Vučković Kostim: Romana Knežević
Autorke komada: Jelena Đulvezan, Mina Milošević i Mia Knežević

Tekst je u velikoj meri sastavljen od tekstova sa bloga Woderful failure, autorke Tatjane Tucić i teksta ONA, autorke Magde Janjić. Motivi su preuzeti iz drame Hana i Hana Mire Perić Kraljik. Dramski tekst je nastao kao odgovor na bavljenje pitanjem o ženskom identitetu danas. ONA je pretpostavka jedne ženske psihološke linije, i lik Hane je rezultat prikupljanja različitih ženskih ispovesti. S obzirom na to da je glavni lik u drami tridesetogodišnja žena, ova drama se tematski bavi krizom ženskog identiteta, završetka jedne faze života i ulaska u novu. Predstava govori o razumevanju i nerazumevanju sebe. O izlasku iz „mlakog transa" svakodnevice i ulasku u svoj unutrašnji svet. O razumevanju stvari koje izgledaju samorazumljive. O kontaktu sa sobom. O otkrivanju i sagledavanju sopstvenog života.
Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.