Otvaranje Izložbe studentskih radova u okviru nastavnog zadatka "Uređenje parka Tašmajdan"

Kulturni centar Rex | 20.9.2009. - 25.9.2009.
izložba je otvorena od 20. do 25. septembra, od 12:00 do 20:00

Studentski radovi su nastali u toku zimskog semestra 2006/2007. godine, na predmetu Stilovi i forme u arhitekturi, u okviru izborne grupe predmeta 2, kao projekti uređenja prostora parka Tašmajdan u Beogradu. U realizaciji projekta je učestvovalo 40 studenata podeljenih u 6 radnih timova. Rukovodilac predmeta je bila prof. Dr Nađa Kurtović - Folić, a sa studentima su vežbali i docent dr Mirjana Ćorović i asist.pripr. Marko Nikolić. N apredmetu je gostovalo i četvoro eksperata iz oblasti potrebnih z abolje upoznavanje sa problemom. U cilju predstavljanja studentskih radova pristupalo se izradi grafički objedinjenog materijala za izložbu. Izložba studentskih radova sa ovog predmeta je, inače, postala tradicionalna, jer je održavana i prethodnih akademskih godina u prostorima van fakulteta, kako bi što bolje popularisala rad studenata ne samo među stručnjacima, već i u javnosti.

Izložbu organizuje Klub mladih arhitekata, Beograd