U MAŠINSKOM ODELJENJU: USLOVI RADA U KULTURI 2

| 29.1.2013.
Organizacija
Kulturni centar Rex
Prezentacija rezultata umetničke rezidencije i razgovor sa Bojanom Piškur i Đorđem Balmazovićem

Bojana Piškur, članica Kolektiva za radikalnu edukaciju (Radical Education Collective) i kustoskinja Moderne galerije u Ljubljani, boravila je od 24. septembra do 3. oktobra u Beogradu, u rezidencijalnom programu u okviru projekta Raskršća Istok Zapad. Ona je svoj boravak iskoristila za nastavak dosadašnjih i započinjanje novih istraživanja i diskusija na temu rada i položaja ovdašnjih radnika i radnica u kulturi. Koristeći upitnik koji je napravila zajedno sa svojim koleginicama iz Workers' Inquiry Group (http://www.rex.b92.net/en/Flashback/story/3944/In+the+engine+room:+working+c ) kao sredstvo za svoje istraživanje, intervjuisala je 12 osoba koje aktivno učestvuju na kulturnoj sceni u Srbiji, kuratore/ke, umetnike/ce, aktiviste i aktivistkinje, i iz nezavisnog i javnog sektora: Daria Milenkovića (Alternativni kulturni centar Niš i AKO Novi Sad), Marka Miletića (Kontekst kolektiv), Nebojšu Milikića (Kulturni centar REX), Radmilu Joksimović (nezavisna kuratorka), Aleksandru Sekulić (Centar za kulturnu dekontaminaciju), Jelenu Vesić (nezavisna kuratorka), Vladana Jeremića (umetnik, programski urednik u Fondaciji Roza Luksemburg), Renu Raedle (umetnica, Biro Beograd kolektiv), Zorana Erića (kuratora u Muzeju savremene umetnosti), Zorana Pantelića (umetnika i aktivistu, Kuda.org, Novi Sad), Mariju Raletić (honorarna radnica u Muzeju istorije Jugoslavije) i Sašu Pančića (samostalni umetnik). Intervjui sa njima su snimani i deo su nastajuće arhive projekta. Ovo ispitivanje je i nastavak istraživanja Workers Inquiry Group iz Španije, kao i aktivnosti Kulturnog centra Rex na dokumentaciji i analizi položaja radnika i radnica u kulturi u Srbiji.

Đorđe Balmazović (umetnik i aktivista, ŠKART kolektiv) je sarađivao sa Bojanom Piškur na ovom istraživačkom projektu. Njihovi utisci, dokumentacija i planovi za dalja istraživanja biće predstavljeni i diskutovani na ovom susretu.
Dosadašnja istraživanja i debate na ovu temu, realizovani u Kulturnom centru Rex, dokumentovani su na stranicama http://rexpro.b92.net/mvm/ntano.html i http://rexpro.b92.net/mvm/engineroom_eng.html.
U razgovoru nakon prezentacije učestvovaće intervjuisani radnici i radnice u kulturi, kao i kolege i koleginice iz inostranstva koji će pokušati da uporede svoja sa ovdašnjim uslovima i iskustvima rada u kulturi: Inga Zimprich (Berlin, Nemačka), Sonke Hallmann (Berlin, Nemačka) i Céline Larrère (Pariz, Francuska).
Razgovor će moderirati Marijana Cvetković.

Ovaj rezidencijalni program i istraživanje su deo programske linije interkulturnih dijaloga Raskršća istok-zapad (Crossroads East-West) u okviru trogodišnjeg projekta "Mašinsko odeljenje Evropa" (Engine Room Europe) koji Kulturni centar Rex/Fond B92 realizuje sa još jedanaest kulturnih centara Evrope. Projekat je fokusiran na nezavisne radnike u kulturi i njihovo polje delovanja, a njegov glavni je razvoj kapaciteta i održivosti nezavisne kulture u Evropi. Projekat Engine Room Europe je podržan od strane Evropske komisije, a programska linija interkulturnih dijaloga Raskršća istok-zapad i od Ministarstva kulture Republike Srbije.
Debata se realizuje u okviru Govornih programa Kulturnog centra Rex, koji je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo i Sekretarijata za kulturu grada Beograda.
-----------------------
Tokom programa, ulazni hol u REXu se pretvara u kafe pod obećavajućim nazivom Novi društveni odnosi. Ideja o kafeu pod ovim nazivom inspirisana je težnjom za afirmisanjem, generisanjem i praktikovanjem ideja o novim društvenim odnosima. Prostor kafea je namenjen aktivističkim grupama, neformalnim udruženjima, raznim inicijativama koje na ovaj način ostvaruju bolju vidljivost i kontakt sa javnošću. Osim mogućnosti odgovaranja na pitanja i razgovora sa zainteresovanim posetiocima, učesnici programa «za nove društvene odnose» predstavljaju se na način koji sami odaberu.

Na prehodnom događaju u decembru 2012. se predstavilo Udruženje Ulice za bicikliste, nastalo tokom događaja Kritična masa, sa namerom da poboljšaju uslove za bicikliste i biciklistkinje u saobraćaju, i promovišu kulturu pešačenja i bicikliranja. Ovoga puta, u Kafeu Novi društveni odnosi biće predstavljena Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS). Asocijacija NKKS je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca aktivnih u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi. Osnovana je 2011. u Beogradu i ima do sada ukupno 78 članica iz 20 gradova u Srbiji (Beograd, Čačak, Kragujevac, Kruševac, Majdanpek, Niš, Novi Sad, Odžaci, Pančevo, Pirot, Požega, Šabac, Zaječar, Zrenjanin, Valjevo, Smederevo, Užice, Obrenovac, Leskovac i Vranje).

Posetioci će imati priliku da prelistaju i preuzmu publikacije koje su objavljene od nastanka Asocijacije i da se tako upoznaju da njenim planovima i dosadašnjim aktivnostima. Više o članovima i Asocijaciji na www.nezavisnakultura.net.

 

http://www.facebook.com/events/478220418881717/