Plave priče u REXu

Kulturni centar REX | 26.2.2015.
Projekat "Plave priče" se bavi pitanjima koja se tiču korisnika psihijatrijskih usluga, njihovom pozicijom u društvu i stigmatizacijom. Koristeći kreativne dramske procese projekat postavlja ova pitanja u javni diskurs i uspostavlja saradnju među više organizacija korisnika u regionu.

Projekat "Plave priče" se bavi pitanjima koja se tiču korisnika psihijatrijskih usluga, njihovom pozicijom u društvu i stigmatizacijom. Koristeći kreativne dramske procese projekat postavlja ova pitanja u javni diskurs i uspostavlja saradnju među više organizacija korisnika u regionu.
 
Ovaj projekat kao inicijativa nije okrenut samo umetničkom radu korisnika psihijatrijskih usluga, već će u projektu učestvovati i volonteri, umetnici, aktivisti i drugi građani zainteresovani za ovakav rad iz lokalnih zajednica, čineći grupu učesnika inkluzivnom.

Projekat "Plave priče" želi da ostvari pomak u konceptualnom prilazu samom umetničkom procesu i radu, time što će korisnici psihijatrijskih usluga biti ravnopravni učesnici u umetničkim procesima. Kroz savremenu pozorišnu formu, komunikacija sa širom zajednicom postaje izazov na polemiku o stvarnoj poziciji ljudi, koji svoje duhovno biće izlažu pogledu javnosti, govoreći o segmentima života koji se tiču svih nas i svakog ponaosob.

Projekat "Plave priče" je regionalnog tipa i realizuje se u Beogradu, Zagrebu i Tuzli.
Ceo projekat vodi i umetnički facilitira ERGstatus iz Beograda, u partnerstvu sa Dušom iz Beograda, Ludrugom iz Zagreba i Feniksom iz Tuzle.
Donatori projekta su BAC Fondacija (Balkans Arts and Culture Fund) i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

 

Program radionica "Osama" u Beogradu 26. februara - 3. marta 2015., REX, Jevrejska 16 

Umetnički rad će se odnositi na razna ljudska stanja, a posebno na usamljenost kao jedno od stanja koje je na razne načine važno za svakog čoveka.
 
Glavna aktivnost programa je radionica koju vodi dramski umetnik Hrvoje Handl, psihijatar i dramski umetnik iz Zagreba, u formi interaktivnog i forum teatra koja uključuje i prezentaciju u vidu predstave sa dijalogom sa publikom. 
 
Učesnici su korisnici, članovi udruženja - Feniks iz Tuzle, Ludruga iz Zagreba i Duša iz Beograda, kao i lokalni umetnici i ostalo grđanstvo koje se uključi u rad.
 
Program radionica "Osama" u periodu od 5 dana u Beogradu čini:
- prezentacija projekta i partnerskih organizacija 
- okrugli sto - moderator Marko Pejović sa gostima
- radionica u trajanju od 4 dana - interaktivni teatar, Hrvoje Handl
- prezentacija radionice u formi predstave i dijalog sa publikom
- evaluacijska radionica.

 

Program susreta u Beogradu - „Osama" - 26. februar - 3. mart 2015.

Četvrtak - 26. februar 2015.
16 č. - REX - Prezentacija projekta „Plave priče" i partnerskih organizacija
17 - 19 č. - REX - okrugli sto „Osama"
Gosti: Hrvoje Handl, Vera Erac, Tatjana Pajović i Mina Aleksić
Moderator: Marko Pejović

Petak - 27. februar 2015.
13 - 17 č. - REX - Radionica „Osama" - voditelj Hrvoje Handl

Subota - 28. februar 2015.
10 - 14 č. - REX - Radionica „Osama" - voditelj Hrvoje Handl
15 č. - slobodno popodne

Nedelja - 1. mart 2015.
13 - 17 č. - REX - Radionica „Osama" - voditelj Hrvoje Handl

Ponedeljak - 2. mart 2015.
13 - 18 č. - REX - Radionica „Osama" - voditelj Hrvoje Handl
19 č. - REX - Prezentacija u formi predstave pred publikom
20 č. - REX - Razgovor sa publikom

Utorak - 3. mart 2015.
11:30 - 13 č. - REX - Evaluacijska radionica - voditelj Marko Pejović

 

Voditelj radionice „Osama" - Hrvoje Handl, Zagreb, Hrvatska

Dr. Med. Hrvoje Handl, psihijatar, psihoterapeut i dramski umetnik, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i specijalizirao psihijatriju. Hrvoje je također završio i psihoanalitičku edukaciju i diplomirao glumu na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

Uz dugogodišnje iskustvo rada kao psihijatar, poslednjih deset godina vodi rehabilitacijsko terapeutske dramske radionice u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan" u Jankomiru. U svom dramskom radu koristi metode psihodrame i forum teatra. Hrvoje često glumi u edukativnim predstavama za decu, a u slobodno vreme svira sa svojim bendom Duo nos plus koji je osnovao pre 21 godinu.

Hrvoje Handl je ostvario uspešnu saradnju sa Udrugom „Ludruga" iz Zagreba, koja je takođe udruženje korisnika psihijatrijskih usluga (u projektu „Plave priče" učestvuje sa 7 članova), pa je samim time upoznat sa ciljnom grupom i radom na specifičnim pitanjima ove grupe, problemima stigmatizacije i senzibilizacijom drugih učesnika u radionici.

Jedna od njegovih najpoznatijih radionica je „Pola sata u tuđim cipelama" koju vodi u formi forum teatra, a realizovana je u saradnji sa „Ludrugom" u Zagrebu.

U pozivu za ovu radionicu Hrvoje piše (deo):
„Pitate se:
- Na kojoj tankoj niti visi sva vaša normalnost?
- Što je pošlo krivo u glavi psihički bolesne osobe, šta ako se nešto tako dogodi i meni?
Osećate:
- Strah od sopstvenih dubokih strahova
- Krivicu zato što je njima teško i zato što ih stigmatizuju
- Nelagodnost, sram i želju da pobegnete u strahu od sopstvenog potencijalnog ludila
Zamenom uloga, odnosno hodom u tuđim cipelama na samo pola sata istražite svoje predrasude i sučite se s njima, naučite nove tehnike samoizražavanja i komunikacije!"

Hrvoje kaže:
- „Medicina me privukla kad sam se kao 11-godišnji dečak teško razboleo. Izgubio sam kosu, prestao da se razvijam i godinu dana nisam išao u školu."


Umetnička koordinacija projekta - ERGstatus, Beograd

ERGstatus je osnovan 1998. godine kao edukativni projekat suvremenog plesa. Od tada se ovaj projekat razvio u nezavisnu organizaciju koja se bavi savremenim plesom i teatrom, organizujući seminare i radionice, stvarajući umetničku produkciju i podržavajući inkluzivni rad i stvaralaštvo, pa su tako njegovi igrači osobe sa i bez invaliditeta.

ERGstatus je ostvario saradnju sa mnogim umetnicima i trupama iz zemlje i sveta (SAD, Japan, Australija, Izrael, Poljska, Nemačka, Slovenija, Holandija i mnoge druge). ERGstatus se uključio i realizovao mnoge medjunarodne projekte, učestvujući na festivalima i manifestacijama, saradjujući sa mnogim organizacijama i fondacijama. U tom radu posebano mesto zauzima rad sa starima, mladima, ratnim veteranima, izbeglicama, i drugim specifičnim grupama.

ERGstatus plesni teatar osvojio je Medalju UBUS-a (Udruženje baletskih umetnika Srbije) i osvojio drugo mesto na Festivalu koreografskih minijatura 2000. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu.