Predstava Potpuri / Istrajnost (inserti)

Kulturni centar Rex | 15.12.2013. - 15.12.2013.
FESTIVAL VAN OKVIRA / OFF FRAME „Istrajnost“ je novo delo u razvoju, koje ispituje emocionalne i fizičke aspekte snage i demonstrira kako istrajnost može biti otelotvorena ne samo kroz fizičku snagu, nego i kroz snagu karaktera.

 

Koreografija: Karen Peterson i Katrina Weaver u saradnji sa plesačima

„Vodom“

Izvode: Shawn Buller i Bernadette Salgado
Muzika: „Sarabande“ iz dela Edvarda Griga „Holberg svita“ 

 

„Izjednačavanje“
Izvode:  Katrina Weaver, John Beauregard
Muzika: „Zaborav“, Astor Piacola

„Pokušaj Tanga“

Izvode: Shawn Buller,  Bernadette Salgado, Katrina Weaver, Karen Peterson

Muzika: Astor Piacola

 

„Istrajnost“

Izvode: Shawn Buller, Bernadette Salgado, Katrina Weaver, John Beauregard

Fotografija: Karime Arabiaarime Arabia, Budimir Željko

„Potpuri“, u svojoj osnovi tridesetominutno delo sa osam plesača, izvedeno uz pratnju klasične muzike, je istraživanje forme dueta koju čine dva plesača i jedna invalidska kolica. Delo obuhvata: vokabular zajedničkog kretanja, iniciranje partnera kroz prostor, preuzimanje težine, istraživanje ravnoteže, istraživanje osećaja dodira i korišćenje stolice kao treće osobe. Intimni dueti su se razvili iz osnovnih vežbi kontakt improvizacije, koja čini uobičajenu nedeljnu praksu trupe.

„Istrajnost“ je novo delo u razvoju, koje ispituje emocionalne i fizičke aspekte snage i demonstrira kako istrajnost može biti otelotvorena ne samo kroz fizičku snagu, nego i kroz snagu karaktera. U ovom delu istražujemo neprijatnu tenziju i izjednačavanje ravnoteže igrača kroz zajedničku tačku kontakta. Plesači koriste tačku oslonca neravnoteže koja vodi potpunom rasipanju i padu. Koristimo zvuk različitog ritma, koji je nastao trenjem šmirgle, da bismo ispitali istrajnost kroz kretanje i metaforu bokserskog ringa (određenu hvatanjem, odbijanjem i vraćanjem).  Moja je želja da plesači ispadnu iz svojih stolica i pomere granice koje nisu istraživane prethodne 23 godine postojanja trupe. Ovo zahteva „Istrajnost".

Trajanje: 30 minuta
Predstava je plesna i ne zahteva prevod na srpski znakovni jezik. Organizovana je  audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ce kolica.

 

FESTIVAL VAN OKVIRA / OFF FRAME
14. - 18. decembar 2013.

Grupa „Hajde da..." u partnerstvu sa Kulturnim centrom REX, organizuje treći po redu regionalni festival angažovanog teatra, pod nazivom „Van okvira/Off Frame".

Misija festivala je da okupi organizacije i autore koji se bave društveno angažovanom pozorišnom praksom u Srbiji, regionu i šire, i da promoviše uključivanje u pozorišni rad i predstave onih koji su u određenom društvenom kontekstu obespravljeni.

Festival je regionalnog karaktera i okuplja umetnike/ice sa prostora bivše Jugoslavije (koji je ovde određen kao zajednički kulturni prostor sa mnogo sličnosti i razlika). Važno je da se na festivalu nađu i umetnici iz zemalja u kojima su se delom dešavali i neki drugačiji istorijski procesi, kao što je slučaj sa zemljama Zapadne Evrope (ovu sintagmu koristimo u političkom, a ne geografskom smislu), kako bi u odnosu na njih mogla da se napravi određena refleksija našeg „kulturnog prostora".


OVE GODINE NA FESTIVALU

Dok se sa jedne strane o telu može govoriti u smislu kako ono doživljava i kako sebe locira u vremenu i prostoru, sa druge strane se na telo može gledati kao na društveni objekt, kao tekst koji je napisan od strane raznolikih institucija. Diskurs o telu se može koristiti kao dobar primer kontinuuma od ličnog do društvenog, te mislimo da će angažovana pozorišna praksa koja u svoj fokus postavlja pitanja tela (kao subjekta, objekta ili sredstva), artikulisati i druga društvena pitanja. Stoga se okosnica festivala za ovu godinu kreće od politike tela do tela politike.

Festival će ugostiti osam pozorišnih predstava/performansa, koji prezentuju angažovanu praksu u Srbiji, Hrvatskoj, Irskoj i SAD. Predstave ukazuju na tela sa funkcionalno drugačijim kapacitetima („Zaplešimo", "Potpourria /Grit", „Grad", koje izvode umetnici sa i bez invaliditeta), na tela dekonstruisanog rodnog identiteta („Jednorog sa plaštom", „Hermafroditi duše"), na nezaštićena, izložena, odnosno „ogoljena" tela („Accumulated figures", „Exposé") i na partijska-rukovodeća tela („Lice bez tela"). Biće prikazan i dokumentarni film koji ukazuje na društvo kao telo/mašinu („Jugoslavija, kako je ideologija pokretala naše kolektivno telo").

Tokom festivala će biti organizovani prezentacije/predavanja (o angažovanoj umetničkoj praksi, o upotrebi tela u umetnosti, o odnosu jezika i tela, o telu u poretku kapitala...), kao i radionica („Šta staviti na kocku?") koja se bavi odnosom građanskog delovanja i institucije (institucionalnog tela).

Tim festivala „Van okvira / Off Frame"


FESTIVAL SU FINANSIJSKI PODRŽALI:

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije, Skupština grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Erste Banka i Erste fondacija.