Razgovor o kvir filmu (predstavljanje Magazina QT, časopisa za kvir teoriju i kulturu)

Kulturni centar REX | 6.2.2011.
Prezentacija u okviru izložbe Član 1.

Prezentacija počinje projekcijom filma "Otvaranje hrama uživanja" (Inauguration of the Pleasure Dome, režija Kenet Enger, 1954, trajanje 38') O kvir filmu govore: Dušan Maljković (urednik časopisa), Olga Dimitrijević (dramaturškinja), Ivana Kronja (teoretičarka filma i medija), Andrija Filipović (filozof).
U septembru 2010. pojavio se prvi (dvo)broj časopisa QT za queer teoriju i kulturu, koji je na oko 330 strana ponudio pregled recepcije homoseksualnosti u diskursu društvenih nauka i filozofije od sedamdesetih godina prošlog veka do danas, kao i njegove brojne transformacije. U novembru se pojavio drugi (dvo)broj koji se na oko 450 strana fokusirao na povest homoseksualnosti, od starog Rima, preko srednjeg veka, renesanse i prosvetiteljstva, sve do novovekovnog Balkana i Turske. Jedan od temata drugog broja bio je kvir film. Časopis izlazi tri puta godišnje.

Program izložbe Član 1. možete pogledati ovde.