SLOBODNA ZONA seminar: Film kao dodatno nastavno sredstvo

Kulturni centar REX | 24.3.2012. - 25.3.2012.
Projekat "Slobodna zona Junior" je uspostavljen s namerom da se u Srbiji pokrenu razgovori i prošire znanja o aktuelnim društvenim i političkim temama iz celog sveta i da se na taj način problematika ljudskih prava sagleda i razume planetarno i u što potpunijem značenju. Filmovi namenjeni nastavnicima građanskog vaspitanja i učenicima koji taj predmet pohađaju prilagođeni su trajanju školskog časa, uzrastu gledalaca i temama koje ovaj predmet obrađuje. Uz svaki komplet filmova pripremili smo i priručnik za profesore koji bi trebalo da im olakša rad u učionici predlažući im dodatne teme za razgovore i moguće metoda rada.

Putem progrаmа „SLOBODNA ZONA JUNIOR/film kаo dodаtno nаstаvno sredstvo" nаstojimo dа odgovorimo nа potrebu zа modernizаcijom nаstаve kаko bi je učinili interаktivnijom.
"Slobodna zona" do sada je izdala tri seta priručnika sa DVD kompilacijama za korišćenje filma u nastavi građanskog vaspitanja u srednjim školama. U proteklih pet godina, kroz aktivnosti u nastavi i vanškolske programe uspešno smo sarađivali sa 524 profesora građanskog vaspitanja iz 268 srednjih škola iz 86 gradova širom Srbije koji od školske 2007/08. u nastavi koriste 49 filmova koje smo im obezbedili kao dodatno nastavno sredstvo u radu sa preko 30.000 - 40.000 učenika/ca.
Od 2012. godine otpočinjemo isti program namenjen osnovnim školama u Srbiji. Komisija sačinjena od 5 eksperata (autora priručnika), tri nastavnika građanskog vaspitanja (2 pedagoga i jedan psiholog) i 15 osnovnoškolaca odabrala je između 70-tak odgledanih filmova, 23 filma koje smo uključili u ovo prvo izdanje priručnika za osnovne škole. Predfinalnu selekciju napravio je selektorski tim filmskog festivala "Slobodna zona" Rajko Petrović i Branka Pavlović.
Pri izboru se vodilo računa o umetničkim kvalitetima filmova, njihovoj adekvatnosti za korišćenje u nastavi (posebno u nastavi predmeta građansko vaspitanje), kao i njihovom trajanju.
Tokom februara i marta organizovaćemo seminare za nastavnike građanskog vaspitanja u osnovnim školama u sledećim gradovima: Beograd, Niš, Novi Sad, Čačak, Kragujevac, Subotica i Kikinda.
Mesta za učesnike februarskog seminara su popunjena.
Obrazovni model projekta se realizuje u saradnji sa Udruženjem za razvoj građanskog vaspitanja i obrazovanja za demokratiju i Aktivom profesora Građanskog vaspitanja Beograda, kao i direktnim kontaktom sa samim nastavnicima koji predaju ovaj predmet.
Projekat „Slobodna zona Jr" realizuje se uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru projekta Podrška civilnom društvu i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.