ŠTA JE ANTROPOLOGIJA? Od Herodota do početaka u XIX veku

| 17.10.2007. - 17.10.2007.
predavanje Aleksandra Boškovića Serija predavanja SVE ŠTO STE ODUVEK ŽELELI DA ZNATE O ANTROPOLOGIJI, A NISTE IMALI KOGA DA PITATE - Antropološke teorije, njihovi tvorci i nastavljači, koja će se svake srede u septembru i oktobru održavati u REXu, predstavlja ciklus predavanja o istoriji i teoriji antropologije - stvarima i konceptima o kojima se na ovim prostorima puno razgovara i koje se često pominju u različitim kontekstima, ali koje se retko izlažu u jasnom, koherentnom i razumljivom obliku. Predavanja će se baviti najraznovrsnijim temama i pravcima, sa posebnim naglaskom na mesto i značaj antropologije danas, kao specifične nauke koja nam omogućava bolje razumevanje sveta u kome živimo kroz kombinaciju poznatog i svakodnevnog, sa drugim i različitim. Dakle, ovo je, s jedne strane, uvod u antropološke teorije, a sa druge, problemski prikaz istorija antropologije iz jednog specifičnog (ne-kolonijalnog) ugla, izvan velikih imperijalnih središta.

...